Alkeemia ajaloo võngete perspektiivis

Kommentaaridest mega artiklile
RAIVO J. RAAVE: Alkeemia müstiline tee


Laur, laur.jarv@mail.ee, 07.05.2001 2:19:34

Ma kardan, et lugupeetud alkeemikud on liialt keskaja lummusesse sattunud ja ei suuda märgata ajaloo võnkeid pikemas perspektiivis.

20. saj ühe silmapaistvama sotsioloogi Pitirim Sorokini järgi pendeldab lääne tsivilisatsioon oma arengus kahe põhifaasi - vaimlise ('ideational') ja meelelise ('sensate') - vahel, üleminekuperioodi nimetab Sorokin idealistlikuks ('idealistic').

Vaimlist faasi iseloomustavad usk, intuitsioon, ilmutus, rõhutatakse "olemist", jäävust, kohanemist olemasoleva maailmaga. Meeleline faas on empiiriline ja agnostiline, materialistlik, rõhutab saamist, muutumist, võimu maailma üle inimese rahulduseks. Idealistlik on kahe eelneva süntees, kus domineerib vaimline.

Ajaliselt: enne -5. saj vaimline, -5. ja -4. saj idealistlik, -3. kuni -1. saj meeleline, 1. kuni 4. saj üleminekuaeg, 5. kuni 12. saj vaimline, 13. ja 14. saj idealistlik, 15. kuni 20. saj meeleline ja tänapäeval oleme vist uut üleminekuperioodi alustamas.

Tõepoolest, kui veel Pythagorasel ja Empedoklesel -5. saj olid materiaalne ja vaimne omavahel tihedasti seotud, siis järgimse sajandi mees Aristoteles viib need juba eraldi raamatutesse ("Füüsika" järel tuleb "Meta-Füüsika"). Edasi -3. saj suurkujud Eukleides, Archimedes, Aristarchus jt. tegelesid teadusega selle ratsionaalses tähenduses, tõestus neil puhtalt loogiline, intuitiivsed kunstid nagu astroloogia, okultism, maagia vm ei huvita.

Läheb enne mitu sajandit, kui pendel tagasi vaimlise juurde pöördub. 2. saj Ptolemaiosel pole astronoomia enam omaette eesmärk, vaid see leiab kasutamist astroloogia kui kõrgema kunsti poolt. Taas muutuvad populaarseks kultususundid, filosoofiana sünnib neoplatonism jne.

Meie oma 21. saj alguses oleme ka lõpetamas järjekordset meelelise dominanidga faasi, kus teadus, religioon, kunst ja poliitika on lahutatud omaette sfääridesse. Ees ootab segaduste ajastu, kuni religioon taas teaduse ohjad oma pihku võtab ja inimeste pilgud sellelt maailmalt teisele suunab.

Ma ei kahtle, et uus alkeemia tuleb, aga tõenäoliselt mitte enam antiikteaduse saavutustele baseeruv, mitte enam neid sümboleid ja meetodeid kasutav nagu tema keskaegne eelkäija. Pigem võetakse mängu kvantteooria ja kaos, geenitehnoloogia vahenditega eluea pikendamine ja psühhotroopiliste ainetega teadvuse seisundite kohendamine. Seda kõike muidugi ausa askeesi võtmes ja täiuslikkuse tähe all, nii nagu muistegi.


tagasi indeksisse