Bogdanovite afäär

Kiri listis seltsid.efs.


Laur
16.11.2002 22:12

1996. aastal avaldas sotsiaal- ja kultuuriuuringute ajakiri Social Text ameerika füüsikaprofessor Alan Sokali artikli "Transgressing the boundaries: towards a transformative hermeneutics of quantum gravity". Too artikkel kubises postmodernistliku paradigma käibefraasidest, ent oli teadlikult kokku kirjutatud kui keeruliselt sõnastatud mõttetuste muster. Sokali eesmärk oli näidata, kuivõrd lihtne on sotsiaalteaduste vallas avaldada õpetlaslikus zhargoonis nonsenssi ning kuidas praktiliselt puuduvad kriteeriumid eristamaks sisukat teksti sisutust. Kui ta need taotlused oma järgnevas kirjutises paljastas, põhjustas see akadeemilistes ringkondades tulist poleemikat ning sai tuntuks kui Sokali afäär.

Füüsikud võisid oma sotsiaalteadlastest kolleegide kimbatuse peale üleolevalt muiata, kuni käesoleva aasta 22. oktoobri paiku hakkas e-posti kaudu levima ootamatu kuulujutt. Nimelt, et Prantsuse televisioonis populaarseid teadussaateid tegevad ning rahvusvahelisest bestsellerist raamatu Jumal ja teadus autorid kaksikvennad Griška ja Igor Bogdanov olla korda saatud Sokali afäärile vastupidise -- teoreetilise füüsika vallas avaldanud viis artiklit retsenseeritavates teadusajakirjades (Classical and Quantum Gravity, Annals of Physics, Nuovo Cimento, Czechoslovak Journal of Physics ja Chinese Journal of Physics) ning tagatipuks kaitsnud Burgundia Ülikoolis PhD kraadi (Griška matemaatikas ja Igor füüsikas) keerulist matemaatilis-füüsikalist terminoloogiat osavalt seosetuteks arutluskäikudeks põimivate töödega. Gravitatsioonilised instantonid, topoloogiline väljateooria, Donaldsoni invariandid, KMS-olekud, hüperfiniitne von Neumanni algebra, kvantrühmad, supergravitatsioon... ja muu keeruline matemaatika seletamas aegruumi algset singulaarsust.

Vennad Bogdanovid ise väidavad kindlalt, et nende eesmärgiks ei olnud teadlikult "villast visata". Vastupidi, kogu kära asja ümber olla algatatud vahetult teadusest eemal seisvate isikute poolt, kellele oli vastumeelne neid kui avalikkusele tuntud isikuid näha doktorikraadiga oma taset kinnitamas.

Skandaali või vähemalt põnevat teemat haistes on afäärile tähelepanu pööranud ka ajakirjandus, näiteks Nature, Die Zeit, The Independent ja The New York Times, esitades väljakutsuva küsimuse:

Kas ka teoreetiline füüsika (eelkõige stringiteooria ning sellega seotud matemaatilise füüsika harud) on sedavõrd reaalsusest kaugenenud, et enam isegi ala eksperdid ei suuda eristada sisukat tööd mõttetust matemaatilisest lobast?

Sest füüsikute endi hinnangud vendade töö tõsiseltvõetavuse kohta paistavad siinkohal lahku minevat. Näiteks Igor Bogdanovi doktorantöö retsensent Roman Jackiw (MIT) toonitab, et töö oli nõuetele vastava kvaliteediga, ning teine retsensent Jac Verbaarschot (New York, Stony Brook) märgib oma retsensioonis, et Igori töö oli üks paremaid, mida ta viimastel aastatel näinud on. Samas olid mõlemad retsensendid sunnitud möönma, et mitte olles vastava kitsa valla asjatundjad, ei saanud nad kõigest töös kirjapandust sugugi aru. Robert Coquereaux (Marseille) meelest pole vendade tööd see ei paremad ega halvemad kui paljude tunnustatud teoreetikute omad, probleemiks on hoopis üldine artiklitele esitatavate standardite langus matemaatilise ranguse osas, mis viimase paarikümne aasta jooksul aset on leidnud.

Paljud teised füüsikateoreetikud on seevastu tulnud vendade tööde suhtes märksa kriitilisematele järeldustele. Näiteks Lee Smolini (Perimeter Inst., Waterloo) sõnul on vendade artiklid parimal juhul lihtsalt valed, kuid enam tõenäoliselt üks huupi sõnade pildumine ilma rehkenduste ja tõestusteta. John Baez (Un. California, Riverside) leiab, et mõned vendade artiklite osad on justkui esmapilgul mõistlikud, ent mida hoolikamalt neid lugeda, seda vähem mõtet järele jääb... kuni hakkad kas naerma või saad peavalu.

Millega on siis tegu: kas eriti "impressionistlikus stiilis" väljendatud ideedega, millel lähema süvenemise ja rangema formuleerimise korral võiks ehk ka mingi väärtus olla, või eklektiliste mõttetustega, infomüraga, mida keegi poleks nagunii tähele pannud, kui asi ei oleks suure kella külge läinud? Kas füüsikaartiklite retsenseerimise protsess ning kraadide omistamise protseduurid on mõnest küljest mädad? Ehk on ala keerukus ka ekspertidele juba sedavõrd kõrgelt üle pea kasvanud, et kõik ongi üks suur udu?

Ülevaated:

The Bogdanov Affair,
by John Baez.

The Baez Hoax: Formerly known as The Bogdanovs Affaire Or, Has Physics been bitten by reverse Alan Sokal hoax?
by Arkadiusz Jadczyk and Laura Knight-Jadczyk

Ajakirjanduses:

Nature
Allegations fly over French mathematicians, Theses spark twin dilemma for physicists,
by DECLAN BUTLER

The Chronicle of Higher Education
French TV Stars Rock the World of Theoretical Physics
By RICHARD MONASTERSKY

The Independent
Did twins doctor up doctorates with physics buzzwords?
By Charles Arthur

Die Zeit
Die Märchen der Gebrüder Bogdanov Zwei Franzosen erhalten den Doktortitel für eine unsinnige Theorie und blamieren damit die Physik
Von Christoph Drösser & Ulrich Schnabel

Libération
Grichka et Igor Bogdanoff, jumeaux anachroniques et scientifiques médiatiques, ils débarquent sur France 2.
Par Sonya FAURE


tagasi indeksisse