Jeesus Indias

Kommentaaridest DELFI artiklile
Harri Kingo: Elupikk meditatsioon


Laur, laur.jarv@mail.ee, 12.11.2001 00:20

Metroo,

Jutud, et Jeesus oma 13 ja 29 eluaasta vahel Indias õppimas käis, tunduvad lähtuvat, vähemalt oma kaasaegses ja euroopalikus variandis, vene arstilt Nikolai Notovich'ilt, kes 19. saj lõpus rändas Indias, Afganistanis ja Tiibetis. Notovich väitis, et oma reisil Ladakhi avanes talle võimalus peatuda Himis'e budistlikus kloostris, kus mungad tutvustasid talle vana käsikirja Issa nimelise pühaku (Jeesuse) elulooga. Notovich lasi oma abilisel käsikirja kohapeal tõlkida ning avaldas selle Euroopasse tagasijõudnult 1894. aastal. Hiljem on veel mitmed inimesed sellise käsikirja olemasolu ja sisu kinnitanud, muuhulgas ka tuntud vene kunstnik ja orientalist Nikolai Roerich.

Ülevaade + viited (ka kriitikale) + Notovichi tõlge, veebis The Lost Years of Jesus

Kuna teksti originaali pole avaldatud, siis ma ise jääksin võrdlemisi skeptiliseks selle loo kohta.


Teiselt poolt on muidugi selge, et hilisel antiikajal olid Vahemeremaadel Indiaga suhteliselt toimivad kontaktid. Kaubavahetus käis nii maitsi kui meritsi ja Aleksandrias baseerus väike india kaupmeeste kogukond. India tarku nimetasid kreeklased gümnosofistideks, kuna erinevalt kreeka filosoofidest-sofistidest tegelesid india õpetajad ka kehaliste harjutustega, askeesiga.

2. saj kristlik kirikuisa Clement Aleksandriast, igakülgselt haritud mees, mainib oma teose "Stromata" 1. raamatu 15. peatükis (millel intrigeeriv pealkiri "Kreeka filosoofia on suures osas ammutatud barbaritelt") muuhulgas otsesõnu "indialasi, kes järgivad Buddha õpetust".

Ses mõttes oli varakristlus vähemalt teadlik budismi ja teiste india õpetuste olemasolust, kuid ma ei usu, et vastav mõju sai olla kuigi sügav ning vahetu. Pigem peituvad kristluse lätted Vahemeremaade oma müsteeriumiusundites.


tagasi indeksisse