153 kala

Kommentaaridest DELFI artiklile
Harri Kingo: Üks šanss miljardist?


Laur, laur.jarv@mail.ee, 29.08.2001 02:49

...

Aga siia lõppu võiks seada matemaatiliseks mõistatuseks: miks püüavad jüngrid justnimelt 153 kala (Joh 21:11)? (Vihjeks: Pythagoras.)


Laur, laur.jarv@mail.ee, 30.08.2001 13:05

Kuigi sinnerman mõistis 153 kala seose ära ja nessuno paistab, et leidis kala saladusist nii mõndagi ?-), teeksin siiski täiendava kokkuvõtte.

Kui joonistada ring ja teine sama raadiusega ring eelmisest natuke allapoole, nõnda et teise ringjoon läbib esimese keskpunkti (ja esimese ringjoon teise keskpunkti), siis moodustubki kala kujund. Ringide ühisosa on kala keha ja saba seal taga. Kahe ringi kujutisele võib anda palju tähendusi, näiteks ülemine ring võib sümboliseerida vaimu ja alumine mateeriat, ringide lõikumine aga tähistab harmooniat. Huvitav tõesti, et inimese silm on ka sellise kala keha kujuline.

Pütaagorlased teadsid, et kala keha kõrguse suhe pikkusesse on 153:265 ja pidasid arvu 153 pühaks. Archimedes nimetab hiljem seda suhet 'kala mõõduks'. See on ratsionaalravuline lähend ruutjuur kolme pöördväärtusele ja mängib rolli kõigis geomeetrilistes suhetes, kus ruutjuur kolm asjaline (võrdkülgses kolmnurgas jne).

Pythagorase kohta on ka legend, mis kirjeldab tema saabumist Crotonisse (Lõuna-Itaalias). Nimelt oma teel linna kohanud Pythagoras kalamehi ja väitnud, et suudab ennustada püütud kalade arvu võrgus. Kalamehed olid nõus ja lubanud talitada meistri soovide järgi, kui tema ennustus täppi läheb. Sedasi juhtuski, mispeale Pythagoras palus kalad tagasi merre lasta (pütaagorlased olid taimetoitlased ja ei vaadanud hästi elusolendite tapmisele). Seejärel maksis meister kalameestele kalade eest ning läks edasi linna, kuid tema kuulsus jõudis tänu sellele vahejuhtumile sinna juba enne teda.

Mis puutub Johannese ev 21. peatükki, kus jüngrid kala püüavad ja 153 võrku jääb, siis on selge, et psüühikud ja pneumaatikud loevad neid ridu erinevalt mõistmise tasandilt. Kas tegu oli reaalselt aset leidnud imepärase juhtumiga, kus keegi tõesti kalad ükshaaval üle luges. Või on siin ikkagi üht sügavamat tõde püütud edasi anda, inspireerituna vanast legendist Pythagorase kohta.

Kala on üks kristluse sümboleid ning varase kristluse ajal ka märk, mille järgi kristlased teineteist ära tundsid. Üks joonistas ühe ringi ja teine teise, tekkis kala, siis oli selge, et tegu on omadega.


tagasi indeksisse