Gnostik Paulus

Kommentaaridest DELFI artiklile
Harri Kingo: Üks šanss miljardist?


Vt. Gnostikud ja Jeesuse müüdi vaimne tähendus.


Laur, laur.jarv@mail.ee, 27.08.2001 00:40

Salix

kuda paulus siiski gnostik oli?

Ma ei tahaks praegu uut maratondiskussiooni algatada. Aga põhipunktid:

1. Ainult oma pastoraalsetes kirjades (Timoteuse, Tiituse) on Paulus gnostikute vastane. Kuid nagu näitab tänapäevane tekstianalüüs, ei ole nende kirjade autoriks sama isik, kes kirjutas roomlastele või korintlastele. Tegu on võltsinguga, võimalik et eesmärgil näidata Paulust selgelt "ortodokside" poolel olevana. Esimene viide nende kirjade olemasolule pärineb alles 180 a kandist (vihane antignostik piiskop Irenaeus tsiteerib neid oma teostes), seega sajand peale Paulust.

2. Gnostikud ise pidasid Paulust enda eelkäijaks ja oma traditsiooni kuuluvaks. Valentinuse Aleksandriast (üks mõjukamaid gnostikuid 2. saj keskel) õpetaja oli Theudas, kes oli Pauluse õpilane. Markion Sinopest (teine mõjukam gnostik) pidas Paulust ainsaks tõeliseks apostliks ja tunnistas kaanonina üksnes Luuka evangeeliumit (Luukas - Pauluse kaastööline) ja 10 Pauluse kirja (mitte pastoraale).

3. Gnostik Theodotos annab teada, et Pauluse kirjad andsid õpetust kahel tasemel, st kandsid paraleelselt kaht sõnumit, üks mõeldud välisesse müsteeriumisse pühedatuile, teine sisemisse pühendatuile. Pauluse kirjades on palju otseseid paralleele ja viiteid gnostitsismi ideedele, näiteks viibimine kolmandas taevas, aga ka sellised mõisted nagu 'pneuma' (vaim), 'doxa' (hiilgus), sophia (tarkus), teleioi (initseeritud) jne. Pauluse gnostiline keelepruuk nullitakse tavaliselt tõlgetes ära.

4. Mitte kusagil autentsetes Pauluse kirjades ei postuleerita Jeesust kategooriliselt kui ajaloolist isikut.

5. Ei jõua siin üksikuid kirjakohti välja tuua, et neid lähemalt analüüsima hakata, aga näiteks "see on Kristus teie *sees*" (Kl 1:27) ja "ilmutada *minus* oma Poega" (Ga 1:16, mitte minule!) on 100% gnostitsism ja haakub selle jutuga, mis ülal kirjutasin.


Laur, 27.08.2001 03:16

Vt. Salix (komm 601-620)

4. Mitte kusagil autentsetes Pauluse kirjades ei postuleerita Jeesust kategooriliselt kui ajaloolist isikut.

mnjahh,
Rm 8, 34; 10,9 – lausa nõuetena sees
1 kor 11, 23;
Gl 3, 1
jne

Need kohad viitavad vaid Jeesuse loo (kui müüdi) põhipunktidele - õhtusöömaaeg, surm, ülestõusmine ning ei sisalda ühtki ajaloolist vihjet (millal, kus vms).

Seejuures tuleb meeles pidada, et müüdi reaalsus on pühendatud adeptile oma vaimse tähenduse poolest tihti "reaalsem", kui mõni tõestisündinud lugu.

Aga hoian end nüüd tagasi ning jätan ülejäänud punktid kommenteerimata, muidu me niipea vist ei lõpetaks. ;-)


tagasi indeksisse