New Age ja gnostitsism

Kommentaaridest DELFI artiklile
Toomas Jürgenstein: Tahtmine tõestada


Laur, laur.jarv@mail.ee, 12.07.2001 04:20

Salix

Mingeid paralleele saaks ehk isegi NA ja gnosise vahele tõmmata.

Äkki prooviksid tõmmata?Laur, laur.jarv@mail.ee, 15.07.2001 04:33

Paralleelidest NA ja gnostitsismi vahel:

- mõlemad paljudest väga eriilmelistest ühtse õpetusliku ja kirjandusliku baasita mõttevooludest ja usulistest suundumustest koosnevad massliikumised.

See on jah, et keskset õpetust, organisatsiooni ja hiearhiat pole kummalgi. Aga gnostitsism, nii palju kui ma aru saan, ei olnud massiliikumine, vaid suhteliselt väikesearvuliste ringide (või koolide) võrgustik. Rohkem haritud "eliidi" õpetus. (Manilus oli küll gnostiline, kuid siiski eraldiseisev ja omaette struktuuriga religioon.)

- suur seesmise illuminatsiooni rõhutamine

Nõus, kui seda seesmist kogemust ja intuitiivset tunnetust vastandada ratsionaalsel teel saadule (filosoofia, teadus). Aga suur vahe on selle tunnetuse eesmärgis või suunatuses - gnostiku siht oli saada välja siit kurjast ja hädisest maailmast (vaimu "kodu" oli teiselpool seda maailma, valguse ja hea Jumala juures), samal ajal kui NA sihiks üldiselt on tunnetuse avardamine toimimaks hästi just siin maailmas (NA jumal on pigem siin, mitte kusagil transtsendentsuses).

- tendents salapärale ja varjatusele, õpetus on pühendunutele

NA tegeleb küll salapärasega, ent ta ei varja seda. Vastupidi - kõik salajane, mis kustahes kultuuridest leida võib, tuuakse päevavalgele, pannakse raamatutesse kirja ja levitatakse piiranguteta kõigile, kes vaid võtavad vaevaks huvi tunda. (Seepärast puudub ka nimetamisväärne autentsuse ja kvaliteedi garantii.)

Gnostitsism oli pühendunutele ning sinna sai initsiatsiooni kaudu, aga NA ei nõua reeglina mingit pühendumist ega pühitsemist. Tuled millal tahad, valid ja võtad mida tahad.

- väga suur võime liita uusi õpetusi ja suundumusi endasse

Kahtlemata.


Laur, 15.07.2001 04:34

NA ja gnostitsism (järg)

Mul mõlgub mõttes ka üks teistsugune aspekt, mis pole paralleel, vaid hoopis järgnevus. Nimelt nii NA kui praktiliselt kõik teisedki 20. saj lääne esoteerilised suundumused (vt ka Philon, komm 2781-2800) lähevad oma juurtega tagasi teosoofiasse - 19. saj viimasel veerandil asutatud liikumisse, mis toimis paljude okultistlik-müstilis-esoteeriliste ideede katalüsaatorina. Näiteks Rudolf Steiner oli enne Saksamaa Teosoofiaseltsi juht, kui lahku lõi ja oma antroposoofia asutas.

Seepärast on mulle jäänud mulje (või pigem on tegu hüpoteesiga), et paljud NA tüüpilised (käibe-)arusaamad, näiteks karmast, reinkarnatsioonist, astraal-eiteamillest jms, ei pärine tegelikult otse ida religioonidest, vaid on vahendatud eelnenud lääne esoteerika kaudu, millest palju läheb tagasi teosoofia juurde.

Teosoofia ise on hämmastav (ja segadusseajav) segu erinevatest ida ja lääne religioonidest ja filosoofiatest, peamiselt hinduismist, aga palju on võetud ka gnostitsismist (täpsemalt tolleks ajaks gnostitsismi kohta kirjutatud raamatutest). Ainult millised ideed, skeemid, vormelid jms konkreetselt, seda on vist võimatu lahti harutada, kuna kõik see värk on nii eklektiline ja müstiline.Laur, 21.07.2001 19:09

(komm. 3101-3120)

NA tüüpilised (käibe-)arusaamad .. on vahendatud eelnenud lääne esoteerika kaudu, millest palju läheb tagasi teosoofia juurde.

kui nüüd mõtet edasi arendada, siis võiks vast scopenhauerist filosoofilise algtõuke leida.

Schopenhaueril oli oma mõju küll, aga ega temagi ilmunud algtõukajana päris tühjale kohale. Faktiderohke ülevaate ida mõjudest lääne esoteerikale läbi ajaloo annab näiteks: Lee Irwin, Western Esotericism, Eastern Spirituality, and the Global Future (Esoterica, III).

tänapäeval tuleb palju ka otse idast, nt indias on vastavad ülihästi finantseeritud misjoniseltsid jms lausa olemas, kelle toetusel vastavat kirjandust trükitakse.

Seda muidugi, kuigi peaks eristama uusreligioone (sh ida päritoluga) ja NA liikumist. Erinevalt uusreligioonidest NA traditsioonilise misjoniga ei tegele, ta pakub end otseselt kui kaupa.

Lõpuks eks tänapäeval üldise globaliseerumise protsessis muutub informatsioon mistahes nähtuse kohta järjest kättesaadavamaks, ilmub pidevalt uusi tõlkeid ja uurimusi, samuti on hulk autentseid ida traditsioone kandvaid õpetajaid emigreerunud läände jne.


tagasi indeksisse