Soome-ugri rahvaste vanadest kirjasüsteemidest

Kommentaaridest DELFI artiklile
Toomas Jürgenstein: Tahtmine tõestada


Laur, laur.jarv@mail.ee, 02.07.2001 04:58

W, K ja kanitsari täienduseks vanaeesti ruunikirja teemal võiks viidata teiste soome-ugri rahvaste kirjasüsteemidele, mille olemasolu on väljaspool kahtlust.

Näiteks ungarlastel oli oma ruunikiri (rovás), mis vana skandinaavia-germaani futhark-ruunidega vaid väga kaudselt sarnane. Kuigi kuningas István pani koos ristiusu vastuvõtmisega (a 1000) kõik paganliku põlu alla, jätkus vana kirja kasutamine oma tagasihoidlikul moel kuni 17. sajandini, muutudes renessansikunigas Mátyás'e (1458-1490) valitemise ajal isegi populaarseks.

Viited:
The Ancient Hungarian Runic,
The Székely-Hungarian Rovás Script,
The Hungarian Runic Writing,
Journal of The Institute For Hungarian Studies, Vol. 1, Number 2
Papers about the Hungarian Rune Writing
A cold opinion on the rovás.

Samuti oli oma päris vana kiri olemas ka komidel, sest kui aastal 1372 Permi Stefan kristluse levitamiseks komi keelele vanapermi tähestiku (abur) lõi, siis lähtus ta küll kirillitsast ja kreeka tähestikust, kuid võttis sinna ka hulga varem komidel kasutusel olnud ruunimärke.

Viide:
Old Permic alphabet
(ja sealt edasi).


tagasi indeksisse