Surmast

Kommentaaridest DELFI artiklile
Harri Kingo: Surmakogemuse paradoks


Laur, laur.jarv@mail.ee, 21.05.2001 05:35

Geoloog küsis: Muide miks pidas Platon vajalikuks iga päev surmast mõtelda? (komm. 161-180)

Võib-olla on vastuseks Platoni dialoog Phaedo, kus hukkamisele määratud Sokrates vestleb oma õpilastega surma teemadel. Lühidalt, Sokratese jaoks on filosoofi eesmärk tarkus ja tõde, mille saavutamise tee on puhas mõtlemine. Keha ja muu maine aga seavad puhtale mõtlemisele mitmeid takistusi ning seepärast püüab filosoof, et hing oleks võimalikult vähe keha mõju all ja saaks häirimatult mõelda. Surm tähendab hinge ja keha lahutamist. Nii tulebki välja, et filosoofi kutsumus on lähedane surmaga. (Ometi enesetapp ei tule kõne alla.)


Laur, 21.05.2001 05:42

kanitsar küsis: Mida näeb surmahetkel moslem või budist? (komm. 401-420)

Moslemite kohta ei oska öelda, kuid budismi puhul on eelpool viidatud "Tiibeti surnuteraamatule" (selle eestikeelse tõlke adekvaatsuse suhtes olen kahtleval seisukohal nagu teistegi Dharmakirjastuse raamatute juures). Antud tekst, mida traditsiooniliselt loeti ette surijale surma ajal ja pärast surma, sisaldab kirjeldusi ja juhiseid kuidas läbida teekond surmast uue sünnini. Tegemist on osaga märksa laiemast tekstide ja õpetuste tsüklist, mis käsitleb elu, surma ja taassündi kui tervikut.

Teatud detailides langeb sealkirjutatu kokku tüüpiliste surmalähedaste kogemustega, teatud detailides mitte. Näiteks selge valgus, mis on tegelikult meele loomus, algne ja puhas (tavaseisundis ei paista meele loomus igasuguste mõtete ja petete alt välja).

Kõike detailselt kirjeldada läheks väga pikaks, seepärast soovitan:

Muide, väga hea raamat on Sogyal Rinpoche "The Tibetan Book of Living and Dying", mis mitte ainult ei anna edasi traditsioonilisi õpetusi surmaga toimetulekuks, vaid asetab need kenasti laiemasse kultuurilisse konteksti, seega märksa arusaadavam kui "Surnuteraamat". Eesti kirjastused on selle tõlkimise ja väljaandmise vastu huvi tundnud (tegu on suhtelise bestselleriga), aga ma ei tea, mis seisus asjad praegu on.


tagasi indeksisse