Naerev Jumal ja teodiike probleem

Kommentaaridest DELFI artiklile
Toomas Jürgenstein: Kas Jumal naerab?


Laur, laur.jarv@mail.ee, 06.05.2001 22:10

Naerev Jumal võib olla üheks võimaluseks, kuidas lahendada teodiike (jumaliku õigluse) probleem.

Kuna maailmas on olemas kannatused, siis ei saa Jumal korraga olla kõikvõimas, kõikteadja ja täielikult hea. Jumal võib olla küll hea ja kõiketeadev, kuid mitte kõikvõimas, et suuta maailma seisundit parandada. Või ta on küll kõikvõimas ja heatahtlik, aga mitte päris teadlik maailma kannatustest. Või siis teab küll ja väge oleks ka, kuid ei taha ja ei hooli.

Vastuolu lahendab see, kui lisada Jumalale neljas omadus: suhtub huumoriga...Laur, laur.jarv@mail.ee, 07.05.2001 23:23

Kuna maailmas on olemas kannatused, siis ei saa Jumal korraga olla kõikvõimas, kõiketeadja ja täielikult hea --

Headust võib defineerida mitmeti, aga vist nõustume sellega, et kui keegi on hea, siis ta ei soovi, et kannataksid need, kelle vastu ta hea on. Kui Jumal on täielikult hea, siis ta ei soovi, et üldse keegi kannataks. Ent kannatused on maailmas olemas.

Väide: Kannatused on inimeste endi põhjustatud, sündinud inimeste isekusest, rumalusest, Jumala käskude hülgamisest vm.

Vastuväide: Kui Jumal oleks kõikvõimas ja hea, siis oleks ta loonud inimese nõnda, et inimene ei olekski isekas, rumal vm ning ei põhjustaks kannatusi. Kui Jumal oleks kõikvõimas, siis saaks ta kasvõi praegu inimese olemust sobivalt paranda.

Väide: Kannatused on selleks, et inimene nende kaudu õpiks, areneks, puhastuks.

Vastuväide: Kui Jumal oleks kõikvõimas ja hea, siis oleks ta saanud luua inimese ka nõnda, et õppimine, arenemine, uhastumine jm ei toimuks läbi kannatuste.

Väide: Ilma kannatusteta ei saa olla õppimist, arenemist, puhastumist jm.

Vastuväide: See tähendab, et Jumalal ei olnud võimalik luua niisugust maailma, kus ilma kannatuseta ei saa olla õppimist jne. Järelikult Jumal ei ole kõikvõimas, kuna eksisteerivad mingisugused kõrgemad printsiibid, mis sätestavad, millise maailma ta luua saab (või ei saa).

Väide: Jumal on andnud inimesele vaba tahte, et too võiks valida, kas kannatada või mitte.

Vastuväide: Kui Jumal oleks kõikvõimas ja hea, siis oleks ta andud inimesele ka selge arusaamise valiku tegemiseks. Kui Jumal oleks hea, siis miks ta üldse pani inimese niisuguse valiku ette, kus üks võimalus on kannatus, mida Jumal ju inimesele ei soovi?

Võimalik väljapääs: Jumal ei loonud inimest täiuslikuna, kuna see oleks olnud väga igav. Jumalal oli pisut huumorit ja ta korraldas asjad nii, et loodu võiks tallegi üllatusi valmistada, et mäng oleks huvitav.Laur, laur.jarv@mail.ee, 08.05.2001 23:18

Kylli, Ann,

Ei maksa seda arutelu nüüd jumala tõsiselt võtta, sest kui Jumal on maailma asjad korraldanud, siis on ta igatahes selle nimel tublisti vaeva näinud, et me tema kohta kunagi täit tõde ja selgust ei saaks. Noh, niisugune krutski värk tal.

Vaba tahte olemasolu tähendab küll võimalust eksida, kuid mitte seda, et tingimata eksitakse. Jumal oleks saanud inimese luua ka vaba tahet omavana ja samas eksimatuna - inimene kahtleks, kõhkleks, kuid langetaks alati õige otsuse ning ei satuks kunagi oma väärotsustuste tõttu hukatusse või kannatusse. Miks ei loonud Jumal inimest targa ja kuulekana, kellele ta oleks saanud "pakkuda palju kvaliteetsemat elu"?

Tõesti, tahtevabadus vajab valikuvabadust, kuid Jumal oleks saanud asjad korralda ka nõnda, et valida poleks mitte hea (õnne) ja halva (kannatuse) vahel, vaid ühe hea ja teise hea vahel, piltlikult banaani ja apelsini vahel. Kui oled hea, siis sa ei jäta laetud püstolit lauale, kust laps võiks selle kätte saada (teha halva valiku), ütle sa talle mida ütled.

Jah, miks ei loonud Jumal maailma paradiisiks? Mispärast peab inimene siin rabelema ja end kuidagi tõestama.. et siis "oleskleda paradiisis".

See on muidugi õige, et kui Jumal on kõiketeadja, siis ei saa teda miski enam üllatada. Aga naerda võib ta ikkagi, mis sest kui juba niigi kõike ette teab. Umbes nagu meie KreisiRaadio kordust vaadates...


järgnes diskussioon:
kommentaarid 281-300, 301-320.


tagasi indeksisse