Satanismi olemus

Kommentaaridest DELFI artiklile
Erik Arro: Satanismi olemus


Laur, laur.jarv@mail.ee, 29.04.2001 03:59

Paljudele EA kirjutise möödalaskmistele on juba tähelepanu juhitud: dualism on algselt pärit pärsia usunditest, juudid ei püüdnud teisi oma usku pöörata jne.

Kirjutise üheks põhiteesiks tundub olevat see, et satanism on kuidagi tekkinud vastukaaluks kristlusele. Analyst juba eespool väljendas sarnast mõtet, et satanism mitte ei tekkinud, vaid kõigepealt mõeldi välja (katoliku) kiriku poolt.

Kirik ise lõi satanismi näol endale kujuteldava vastukaalu ja vaenlase ning ta lõi selle vastukaalu endale väärilise. Nõnda nagu Jumalal oli hulk ingleid abiks ja paljud ausad usklikud maa peal teenimas, nii pidid ka Saatanal käsilasteks olema oma deemonite armee ning hulk inimesi, kes teda teenisid (viimast muidugi avalikkuse eest varjatult - nagu õigele konspiratsiooniteooriale kohane). Sarnaselt ka Saatana teenimise mood pidi olema küll värdjalik ja eemaletõukav, kuid samas ikkagi mingil äraspidisel kombel väärikas - seepärast siis pühade tekstide tagurpidi lugemine, must missa jms.

Eks ennegi oli mitmesugust nõidust, maagiat, müstilisi riitusi jms, mis mitte iga kord ei olnud vaid headest soovidest kantud, kuid seostada neid Saatanaga, ja üldse näha kõiges võõras Saatana laiaulatuslikku organiseeritud tegutsemist inimeste hukutamise nimel on ennekõike kristlik müüt.

Igal juhul on raske leida on ajaloost teist teost, mis oleks satanismi nii laialt "propageerinud", kui toosama Suure Inkvisitsiooni käsiraamat "Malleus Maleficarum" (ehk "Nõiahaamer"),

Kahe aasta eest levis teade, et katoliku kirik on otsustanud natuke muuta eksortsismi ehk kurja vaimu või Saatana väljaajamise riitust. Sedasama, mis kulmineerub sõnadega "seepärast tagane, Saatan!" Riituse senikehtinud sõnastus, mis pärineb 1614. a, eriti ei muutu, küll aga soovitatakse preestril enne tegutsema asumist konsulteerida arstidega. Sellegipoolest rõhutatakse Vatikanist, et Saatan on elus ja toimib aktiivselt siin maailmas.

(Millised vahendid on luterluses Saatana vastu võitlemiseks? Kas põhimõtteliselt on olemas Saatana väljaajamise vms riitus?)

Need 20. saj. tegelased, kes on end satanistideks nimetanud, võisid küll väita, et neil pole niisuguste kristlike satanismi müütidega vähimatki pistmist ning nad on hoopis püüdnud taastada mõnd aspekti kristluse eelseist usundeist. Aga sisuliselt ei lähe nad ju tagasi kristluse eelsete usundite juurde, vaid hoopis selle pildi juurde, mis kristlus on neist usunditest ajalooliselt kujundanud. Nad püüavad nüüd seda pilti ümber pöörata ja ümberpööramine teatud mõttes ka õnnestub. Aga kuna too pilt ise on naeruväärsuseni moonutatud, siis on selline ka ümberpööramise tulemus - tänapäeva satanism - moonutatud ja haiglane.


tagasi indeksisse