Seminars 1996-1999


 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR (S.Weinbergi järgi)     04. september 1996

Jätkame S.Weinbergi raamatu "The Quantum Theory of Fields" I köite lugemist.

Neljapäeval 4. septembril kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

PIRET KUUSK. Ülesanded 8.peatüki (The Canonical Formalism) juurde.

Sisestatud: 3. september 97: Piret Kuusk

 

Teoreetilise füüsika seminar     12. november 1996

"Mustad augud: Mitchellist ja Laplace'ist kuni Schwarzschildini" -- kõneleb Andi Hector.

Toimub teisip., 12.nov., kl. 16.15, Tähe 4, aud. 217

Sisestatud: 8. november 96: Seminari juhataja

 

Moskva fyysikute seminar     03. veebruar 1997

Tere,

Siin on informatsioon yhest seminarist, mida korraldavad kaks Moskva fyysikut ja mis toimub esmaspäeval kell 12 Tähe 4-217. Seda oleks hea ylesriputada hexagonil ja samuti FI infotahvlitel. Samuti oleks hea edastada info sellest seminarist potentsiaalselt huvitatud inimestele ka suuliselt.

Saadan selle kirjaga ka pakitud Wordi failid, kus on sama tekst vene keeles.

=========================================================

Järeldusi torsioonväljade teooriast

------------

Akadeemik A.E.Shipov,

-------------

Viimastel aastatel on välja töötatud fyysikalise vaakuumi ja torsioonväljade teooria. On loodud torsioontehnoloogiate (TT) kompleks, mis võimaldab oluliselt täiendada olemasolevaid tehnoloogiad paljudes t"öostusharudes. Sisuliselt tähendab see uut teaduslik-tehnilist revolutsiooni.

On välja t"öotatud TT uute fyysikaliste omadustega metallide saamiseks. Sulamite mõjutamisel torsioongeneraatoriga kasvab nende tugevus 1,5 korda ja plastsus 2-3 korda.

On välja t"öotamisel loodusvarade otsimise TT, mis kasutab kosmiliste piltide torsioont"öotlust kõrge täpsusega geoloogiliste andmete saamiseks.

On välja t"öotamisel torsioon-sidekanalite tootmisvalmis näidised, mis on myrakindlad ja piiramata levikaugusega. Seejuures nende võimsuskulud on mitme suurusjärgu võrra tavalistest väiksemad.

On välja t"öotatud "inertsoidide", s.o. fyysikalise vaakuumi energiat kasutavate liikumisseadmete teooria. Praegu valmistatakse nende näidiseid eksperimentide jaoks kosmosejaamal "MIR".

On viidud läbi t"öod ökoloogiliselt puhaste energiaallikate saamiseks, mis t"öotavad fyysikalise vaakuumi fluktuatsioonide arvel.

______________________________________________________________________

Fyysikalise vaakumi teooria. Uus paradigma.

-------------

Akadeemik G.I.Shipov

-------------

Üldtuntud on yhtse väljateooria loomisega seotud raskused ja selle seos Clifford-Einsteini geometriseerimise programmiga. On näidatud, et probleemi on siiski võimalik lahendada, kui esitada Einsteini, Yang-Millsi ja Heisenbergi võrrandid täielikult geometriseerituna ja spiinorkujul. Nii saame kuue p"öorlemiskoordinaadiga täiendatud absoluutse paralleelsusega ruumi struktuurivõrrandid. Ettekandes analyysitakse fyysikalise vaakumi teooria kui uue teadusparadigma järeldusi. Tuuakse esile torsioonväljade eriline roll tänapäeva fyysikalises maailmapildis.

==================================

Eestikeelne tekst retsenseeritud prof. Risto Tammelo pooolt

Lugupidamisega,

Andre Sääsk TY fyysikaosakonna magistrant

Sisestatud: 30. jaanuar 97: Paavo Helde

 

Kvantväljateooria S.Weinbergi järgi     06. mai 1997

Kell 10.30 FI (Riia 142) teise korruse fuajees teeb järgmise ettekande HANNES LIIVAT. Oleme jõudnud 8. peatükini (Electrodynamics).

Sisestatud: 5. mai 97: Piret Kuusk

 

SEIBERGI-WITTENI INVARIANDID     06. mai 1997

Kell 13.00 FI (Riia 142) teise korruse fuajees toimub kaheksas seminar Seibergi-Witteni originaaslartikli lugemiseks (hep-th/9407087) PAAVO HELDE juhendamise all.

Sisestatud: 5. mai 97: Piret Kuusk

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     07. mai 1997

Kell 10.30 toimub FI (Riia 142) esimese korruse saalis ettekanne

ILMAR OTS. Hadronite ehitus II. Elektronide hajumine prootonitel.

Sisestatud: 5. mai 97: Piret Kuusk

 

GEOMEETRIA SEMINAR     12. mai 1997

Kell 16.15 Vanemuise 46 geomeetria õppetooli auditooriumis 112 ettekanne

VIKTOR ABRAMOV. Karakteristlikud klassid II (J.D.Moore'i raamatu "Lectures on Seiberg-Witten invariants" paragrahv 1.5 järgi)

Sisestatud: 6. mai 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA S. WEINBERGI JÄRGI     15. mai 1997

Kell 16.15 Tähe 4 aud. 405:

MARGUS SAAL. Path-Integral Methods (S.Weinberg, The Quantum Theory of Rields, Vol. I, Ch. 9)

Sisestatud: 6. mai 97: Piret Kuusk

 

SEIBERGI-WITTENI MONOPOLID     16. mai 1997

Kell 13.00 FI (Riia 142) teise korruse fuajees:

PAAVO HELDE. Monopolide kondensatsioon ja konfainment (9. seminar Seibergi ja Witteni originaalartikli põhjal).

Sisestatud: 6. mai 97: Piret Kuusk

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     21. mai 1997

Kolmapäeval kell 10.30 FI (Riia 142) I korruse saalis ettekanne:

ILMAR OTS. Hadronite ehitus III. Prootonite ja elektronide sügavalt mitteelastsed põrked. Partonmudel.

Sisestatud: 16. mai 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA S.WEINBERGI JÄRGI     22. mai 1997

Neljapäeval kell 16.15 Tähe 4 aud 405:

MARGUS SAAL. Path-Integral Methods (Ch. 9).

Sisestatud: 16. mai 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA S.WEINBERGI JÄRGI     29. mai 1997

Neljapäeval kell 16.15 Tähe 4 aud. 405:

MARGUS SAAL. Path Integral Methods III (Ch. 9).

Seminari aeg võib muutuda. Lõplikult selgub see neljapäeva hommikul.

Muudetud: 23. mai 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR S.WEINBERGI JÄRGI     04. september 1997

Neljapäeval 4. sept. kell 14.15 Tähe 4 aud.415 jätkame seminare S.Weinbergi raamatu "The Quantum Theory of Fields" (Vol.1) järgi.

Seekord on kavas ülesanded 7. peatüki (The Canonical Formalism) juurde.

Sisestatud: 3. september 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     09. september 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud 415:

LAUR JÄRV. Non-perturbative methods (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. I, ch.10).

Sisestatud: 8. oktoober 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     11. september 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

PAAVO HELDE. Mitte-Abeli kalibratsiooniteooriad (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields", Vol. 2, Ch.15).

Sisestatud: 10. september 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     18. september 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

PAAVO HELDE jätkab S.Weinbergi "The Quantum Theory of Fields" vol. 2 ch 15 "Non-Abelian gauge theories" ettekandmist.

Sisestatud: 15. september 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     25. september 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud 415:

PAAVO HELDE, Mitte-Abeli kalibratsiooniteooriad (S.Weinberg, "The Quantum Theory of Fields", vol. 2, ch. 15)

Sisestatud: 22. september 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     02. oktoober 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud. 415 jätkame S.Weinbergi raamatu "The Quantum Theory of Fields" vol. I lugemist.

LAUR JÄRV, Non-perturbative methods (ch. 10).

Sisestatud: 26. september 97: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     06. oktoober 1997

Esmaspäeval kell 10.00 FI majas Riia 142 (täpsem toimumiskoht antakse teada kuulutusel, mis asub FI viienda korruse teadetetahvlil Piret Kuuse toa (514) ukse vastas):

LAUR JÄRV, "Mustade aukude infoparadoks".

Sisestatud: 23. september 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     09. oktoober 1997

LAUR JÄRV. Non-perturbative methods (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol I, ch. 10).

Sisestatud: 8. oktoober 97: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     13. oktoober 1997

Esmaspäeval kell 10.00 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

PIRET KUUSK. Sissejuhatus stringikosmoloogiasse.

Sisestatud: 8. oktoober 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     16. oktoober 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

LAUR JÄRV. Mitte-perturbatiivsed meetodid (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. I, ch. 10).

Sisestatud: 13. oktoober 97: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     20. oktoober 1997

Esmaspäeval kell 10.00 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

MARGUS SAAL. Multidimensionaalne (stringi)kosmoloogia.

Sisestatud: 13. oktoober 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     23. oktoober 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

LAUR JÄRV. Ülesanded Feynmani diagrammide kohta (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. I, chs. 6 & 10).

Sisestatud: 20. oktoober 97: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     27. oktoober 1997

Esmaspäeval kell 10.15 FI maja teise korruse fuajees (Riia 142):

MARGUS SAAL, Stringikosmoloogia II.

Sisestatud: 20. oktoober 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     30. oktoober 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

MARGUS SAAL. External field methods (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. II, ch. 16).

Sisestatud: 28. oktoober 97: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     03. november 1997

Esmaspäeval kell 10.15 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

MARGUS SAAL. Stringikosmoloogia III.

Sisestatud: 28. oktoober 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     06. november 1997

MARGUS SAAL. External field methods (S. Weinberg. The Quantum Teory of Fields, Vol II, ch. 16).

Sisestatud: 3. november 97: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     10. november 1997

Esmaspäeval kell 10.15 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

PAAVO HELDE. Duaalsused N=3 supersümmeetrilistes mudelites.

Sisestatud: 3. november 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     13. november 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

KAUPO PALO. One-loop radiative correstions in QED (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol I, ch.11).

Sisestatud: 10. november 97: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     17. november 1997

Esmaspäeval kell 10.15 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

HANNES LIIVAT. Elektroni-positroni annihilatsioon.

Sisestatud: 10. november 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     20. november 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

MARGUS SAAL. External field methods (S.Weinberg. The Quantum Theory of Fields, Vol. II, ch. 16).

Sisestatud: 17. november 97: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     24. november 1997

Esmaspäeval kell 10.15 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

LAUR JÄRV. Teine revolutsioon stringiteoorias - duaalsustest M-teooriani.

Sisestatud: 17. november 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     27. november 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

HANNES LIIVAT. General renormalization theory (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. I, ch. 12)

Sisestatud: 24. november 97: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     01. detsember 1997

Esmaspäeval kell 10.15 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

LAUR JÄRV. D-braanid stringiteoorias.

Sisestatud: 24. november 97: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     04. detsember 1997

Neljapäeval kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

HANNES LIIVAT. General renormalization theory (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. I, ch. 12).

Sisestatud: 1. detsember 97: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     08. detsember 1997

Esmaspäeval kell 10.15 FI teise korruse fuajees Riia 142):

PAAVO HELDE. N=3 supersümmeetrilised mudelid.

Sisestatud: 1. detsember 97: Piret Kuusk

 

M""n arvuteid vastavalt soovile     01. jaanuar 1998

Komplekteerin teile arvuti vastavalt soovile. Hind sõltub konfiguratsioonist,2 a. garantiid, soovi korral arve.

Sisestatud: 11. juuni 99: Tanel Riivits

 

STRINGISEMINAR     05. jaanuar 1998

Esmaspäeval kell 10.15 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

PIRET KUUSK. "1997. aasta rahvusvahelised konverentsid MG8 ja GR15."

TOREDAT AASTAVAHETUST!

Sisestatud: 30. detsember 97: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     12. jaanuar 1998

Esmaspäeval kell 10.15 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

LAUR JÄRV. Kvantosake gravitatsioonilise l"öoklaine (Aichelburg-Sexl'i meetrika) aegruumis: kvantmehaaniliste kommutatsioonieeskirjade modifitseerumine.

Sisestatud: 5. jaanuar 98: Piret Kuusk

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     19. jaanuar 1998

Esmaspäeval kell 10.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142):

LAUR PALGI. Neutriinodest tingitud kaugmõjust ja neutriinode massi alampiirist.

Sisestatud: 12. jaanuar 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     02. veebruar 1998

Esmaspäeval 2.veebruaril kell 10.15 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

PAAVO HELDE. N=3 supersümmeetrilised mudelid ja topoloogiline väljateooria.

Sisestatud: 28. jaanuar 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     09. veebruar 1998

Esmaspäeval kell 13.00 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

PAAVO HELDE. N=3 supersümmeetrilised mudelid ja topoloogiline väljateooria.

Sisestatud: 6. veebruar 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     13. veebruar 1998

Reedel 13.veebr. kohtume kell 14.15 Tähe 4 neljandal korrusel, et leida auditoorium ettekandeks

HANNES LIIVAT. Kalibratsioonväljade renormeerimine (S.Weinberg. The Quantum Theory of Fields. Vol. II, ch. 17).

Sisestatud: 9. veebruar 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     16. veebruar 1998

Esmaspäeval kell 10.15 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

MARGUS SAAL. Hamilton-Jacobi meetod stringikosmoloogias.

Sisestatud: 9. veebruar 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     20. veebruar 1998

Reedel kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

HANNES LIIVAT. Kalibratsiooniväljade renormeerimine (S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol II, ch. 17).

Sisestatud: 16. veebruar 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     27. veebruar 1998

Reedel kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

HANNES LIIVAT. Kalibratsiooniväljade renormeerimine (S.Weinberg. The Quantum Theory of Fields, Vol. II, ch. 17).

Sisestatud: 23. veebruar 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     27. veebruar 1998

Reedel pärast kvantväljateooria eriseminari kell 16 Tähe 4 aud. 415:

MARGUS SAAL. Hamilton-Jacobi meetod stringikosmoloogias II.

Sisestatud: 16. veebruar 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     02. märts 1998

Esmaspäeval kell 13.00 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

PAAVO HELDE. Chern-Simons-Higgsi supersümmeetriline mudel N=1,2,3, d=3.

Sisestatud: 25. veebruar 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     06. märts 1998

Reedel kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

KAUPO PALO. Infrapunased efektid (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. I, ch. 13).

Sisestatud: 3. märts 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     09. märts 1998

Esmaspäeval kell 13.00 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

LAUR JÄRV. Geodeetilise korrutise arvutamine Schwarzschildi aegruumi foonil.

Sisestatud: 3. märts 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     13. märts 1998

Reedel kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

MARGUS SAAL. Globaalse sümmeetria rikkumine (S.Weinberg, Quantum Theory of Fields, Vol. II, ch. 19).

Sisestatud: 9. märts 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     16. märts 1998

Esmaspäeval kell 13.00 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

LAUR JÄRV, Geodeetilise korrutise arvutamine Schwarzschildi aegruumis II.

Sisestatud: 9. märts 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     23. märts 1998

Esmaspäeval kell 12.15 (NB! kolmveerand tundi varem kui harilikult!) FI teise korruse fuajees (Riia 142):

HANNES LIIVAT. Top-kvargi polarisatsioonist.

Sisestatud: 17. märts 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     31. märts 1998

Teisipäeval kell 12.00 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

MARGUS SAAL. WKB lähendus stringikosmoloogias.

(Saatsin mailid selle teatega laiali ka nädal tagasi esmaspäeva õhtul, aga tehnilistel põhjustel nad ilmselt ei jõudnud kohale. Vabandan segaduste pärast.)

Sisestatud: 31. märts 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     03. aprill 1998

Reedel kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

MARGUS SAAL. Globaalse sümmeetria rikkumine (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. II, ch. 19).

Sisestatud: 17. märts 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     06. aprill 1998

Esmaspäeval kell 13.00 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

PAAVO HELDE. Chern-Simons-Higgsi topoloogilised väljateooriad.

Sisestatud: 31. märts 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     13. aprill 1998

Esmaspäeval kell 13.00 FI auditooriumis 301 (kui seal ei saa, siis teise korruse fuajees) Riia 142:

MARGUS SAAL. WKB lähend stringikosmoloogias (järg).

Sisestatud: 6. aprill 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     16. aprill 1998

NELJAPÄEVAL kell 13.00 FI auditooriumis 301 (Riia 142):

PAAVO HELDE. Chern-Simons-Higgsi topoloogiline väljateooria (järg).

Sisestatud: 13. aprill 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     17. aprill 1998

Reedel kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

LAUR JÄRV. Spontaanselt rikutud kalibratsioonisümmeetriad (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. II, ch.21)

Sisestatud: 6. aprill 98: Piret Kuusk

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     20. aprill 1998

Esmaspäeval kell 13.00 FI esimese korruse saalis (Riia 142):

LAUR PALGI. Päikese Be-7 neutriino probleemid.

Sisestatud: 13. aprill 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     24. aprill 1998

Reedel kell 14.15 Tähe 4 aud. 415:

LAUR JÄRV. Spontaanselt rikutud kalibratsioonisümmeetriad (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol II, ch. 21).

Sisestatud: 21. aprill 98: Piret Kuusk

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     27. aprill 1998

Esmaspäeval kell 13.00 FI esimese korruse saalis (Riia 142):

ILMAR OTS. Üldkujulise tihedusmaatriksi meetod osakeste tekke- ja lagunemisprotsesside spinnefektide käsitlemisel.

Sisestatud: 21. aprill 98: Piret Kuusk

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     04. mai 1998

Esmaspäeval kell 15.00 FI esimese korruse saalis (Riia 142):

LEO SORGSEPP. Mitteassotsiatiivsusest f"üusikas.

Sisestatud: 28. aprill 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     04. mai 1998

Esmaspäeval kell 13.00 FI teise korruse fuajees (Riia 142):

MARGUS SAAL. WKB lähend stringikosmoloogias III.

Sisestatud: 28. aprill 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     11. mai 1998

Reedene (8. mai) seminar on edasi lükatud esmaspäevale 11. maile:

Esmaspäeval kell 12.30 FI auditooriumis 301 (Riia 142):

KAUPO PALO. Efektiivse lagranzhiaani arvutamisest.

Sisestatud: 5. mai 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     11. mai 1998

Esmaspäeval kell 15.00 FI auditooriumis 301:

PAAVO HELDE. Maxwell-Chern-Simons-Higgsi N=3 mudel.

Sisestatud: 5. mai 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     18. mai 1998

Esmaspäeval kell 13.00 FI majas aud. 301 (Riia 142):

PIRET KUUSK. WKB lähend ja kosmoloogiline aeg.

Sisestatud: 15. mai 98: Piret Kuusk

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     25. mai 1998

Esmaspäeval kell 10.30 FI esimese korruse saalis (Riia 142):

HANNES LIIVAT. t-kvargi polarisatsioon (magistrit"öo materjalide põhjal).

Sisestatud: 21. mai 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     25. mai 1998

Esmaspäeval kell 13.00 FI auditooriumis 301 (Riia 142):

PIRET KUUSK. WKB lähend ja kosmoloogiline aeg II.

Sisestatud: 21. mai 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     01. juuni 1998

Esmaspäeval kell 12.30 FI aud.301 (Riia 142):

KAUPO PALO. Efektiivse lagranzhiaani arvutamine - mõned näited.

Sisestatud: 26. mai 98: Piret Kuusk

 

STRINGISEMINAR     01. juuni 1998

Esmaspäaeval kell 15.00 Fi aud. 301 (Riia 142):

PAAVO HELDE. Chern-Simons-Higgsi mudel (jäarg).

Sisestatud: 26. mai 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     02. september 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 053 (D-tiiva keldris):

PIRET KUUSK. Extended Field Configurations (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. II, Ch. 23).

Sisestatud: 31. august 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     09. september 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 053:

LAUR JÄRV. Extended field configurations (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, vol. II, ch. 23).

Sisestatud: 4. september 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     16. september 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 053:

PIRET KUUSK. Homotoopiarühmad (S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. II, ch. 23, ja F.H. Croom, Basic Concepts of Algebraic Topology, Springer, 1978, ch. 4 & 6).

Sisestatud: 14. september 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     30. september 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 053:

HANNES LIIVAT. Renormrühma meetodid (S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. II, ch. 18)

Sisestatud: 25. september 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     07. oktoober 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 053:

HANNES LIIVAT. The Renormalization Group Methods (S.Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol II, ch 18)

Sisestatud: 1. oktoober 98: Piret Kuusk

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     12. oktoober 1998

Esmaspäeval kell 10.30 TÜFI esimese korruse saalis (Riia 142):

MARGUS SAAL. Kosmoloogilised häiritused I.

Sisestatud: 7. oktoober 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     14. oktoober 1998

Kolmapäeval kell 12.15 T&he 4 aud. 053:

HANNES LIIVAT. Renormrühma meetodid (S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol II, Ch 18).

Sisestatud: 9. oktoober 98: Piret Kuusk

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     19. oktoober 1998

Esmaspäeval kell 10.30 TÜFI esimese korruse saalis (Riia 142):

MARGUS SAAL. Kosmoloogilised häiritused II.

Sisestatud: 15. oktoober 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     21. oktoober 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 057:

PAAVO HELDE. OPERATOR PRODUCT EXPANSIONS (S.WEINBERG, THE QUANTUM THEORY OF FIELDS, VOL II, CH. 20).

Sisestatud: 15. oktoober 98: PIRET KUUSK

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     26. oktoober 1998

Esmaspäeval kell 10.30 TÜFI esimese korruse saalis (Riia 142)

MARGUS SAAL. Kosmoloogilised häiritused III.

Sisestatud: 20. oktoober 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     28. oktoober 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 015:

PAAVO HELDE. Operator product expansion (S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. II).

Sisestatud: 22. oktoober 98: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     30. oktoober 1998

Reedeti kell 16.15 Tähe 4 aud. 405 hakkab toimuma kvantloogika seminar. Kavas on arutada kvantmehaanika loogilisi, interpretatsioonilisi ja filosoofilisi alusküsimusi. Avaseminari ettekanne:

MADIS KÕIV, PIRET KUUSK. Instant teleportation ja kvantmaailma ehitus.

Alates järgmisest seminarist hakkame refereerima raamatut

C. PIRON, Foundations of Quantum Physics (Benjamin, 1976).

Sisestatud: 28. oktoober 98: Piret Kuusk

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     02. november 1998

Esmaspäeval kell 10.30 TÜFI esimese korruse saalis (Riia 142):

LAUR PALGI. Neutriino massist SuperKamiokande uusimate tulemuste valgusel.

Sisestatud: 26. oktoober 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     04. november 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 053:

PAAVO HELDE. Operator product expansions (S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. II, ch. 20)

Sisestatud: 30. oktoober 98: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     06. november 1998

Reedel kell 16.15 TÜ f"üusikamajas Tähe 4 aud. 405:

MADIS KÕIV, PIRET KUUSK. Instant teleportation ja kvantmaailma ehitus II.

Sisestatud: 2. november 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     11. november 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 053:

HANNES LIIVAT. Renormrühma meetodid (S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol. II, ch. 18).

Sisestatud: 6. november 98: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     13. november 1998

Reedel kell 16.15 Tartus Tähe 4 aud. 405:

TÕNU TAMME. Olekud ja propositsioonid. (C. Piron. Foundations of Quantum Physics, Sec. 1-3. Benjamin, 1976.)

Sisestatud: 9. november 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     18. november 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud 053:

HANNES LIIVAT. Renormrühma meetodid (S. Weinberg. The Quantum Theory of Fields, Vol. II, ch. 18).

Sisestatud: 12. november 98: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     20. november 1998

Reedel kell 16.15 Tartus Tähe 4 aud. 405:

TÕNU TAMME. Olekud ja propositsioonid (järg).

Kui aega üle j"äab, siis lisaks:

PIRET KUUSK. Kvantmehaanika kontekstuaalsus.

Sisestatud: 16. november 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     25. november 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 053:

ANDI HEKTOR. P-, T- ja C-teisendused kvantväljateoorias.

Sisestatud: 23. november 98: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     27. november 1998

Reedel kell 16.15 Tartus Tähe 4 aud. 405:

HELGER LIPMAA. Kvantalgoritmid I.

Sisestatud: 24. november 98: Piret Kuusk

 

ELEMENTAAROSAKESTE TEOORIA SEMINAR     30. november 1998

Esmaspäeval kell 11.00 F"üusika Instituudi esimese korruse saalis (Riia 142):

IGOR KANATCHIKOV. Hamiltonian formalism without space-time decomposition in field theory: from geometrical structures to quantization.

Sisestatud: 23. november 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     02. detsember 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 053:

ANDI HEKTOR. Peegeldusteisendusi sisaldava Poincare rühma esitustest.

Sisestatud: 26. november 98: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     04. detsember 1998

Reedel kell 16.15 Tartus Tähe 4 aud. 405:

HELGER LIPMAA. Kvantalgoritmid II.

Sisestatud: 30. november 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     09. detsember 1998

Kolmapäeval kell 12.15 Tähe 4 aud. 053:

ANDI HEKTOR. Poincare täieliku ryhma esitustest.

Sisestatud: 4. detsember 98: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     11. detsember 1998

Reedel kell 16.15 Tartus Tähe 4 aud 405:

HELGER LIPMAA. Kvantalgoritmid II (eelmisel nädalal ära j"äanud ettekanne).

Sisestatud: 4. detsember 98: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     18. detsember 1998

Reedel kell 16.30 (veerand tundi hiljem kui senine algusaeg oli!) Tartus TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 405:

ANTO UNT. Modaalloogilised argumendid Belli võrratuste analyysis.

Sisestatud: 13. detsember 98: Piret Kuusk

 

KVANTVÄLJATEOORIA ERISEMINAR     21. detsember 1998

Esmaspäeval kell 16.15 TY vanas kohvikus, arvatavasti kaminasaalis:

LAUR JÄRV. Algosakeste teooria õpetamisest ja õppimisest Durhami ylikoolis.

Sisestatud: 13. detsember 98: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     08. jaanuar 1999

Reedel kell 16.30 Tartus Tähe 4 aud. 405:

PAAVO HELDE. Olekud ja propositsioonid kvantmehaanikas (Pironi ja Jauchi raamatute järgi)

Sisestatud: 5. jaanuar 99: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR-     15. jaanuar 1999

Esmaspäeval kell 16.30 Tartus TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 405:

PAAVO HELDE. Olekud ja propositsioonid kvantmehaanikas II (Jauchi raamatu järgi).

Sisestatud: 11. jaanuar 99: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     22. jaanuar 1999

Reedel kell 16.30 Tartus TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 405:

PAAVO HELDE. Olekud ja propositsioonid kvantmehaanikas III (Jauchi raamatu järgi).

Sisestatud: 19. jaanuar 99: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     29. jaanuar 1999

Reedel kell 16.30 Tartus TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 405:

ANTO UNT. Boreli hulgad. Lebesque'i integraal.

Kui aega yle j"äab, siis ka:

PIRET KUUSK. Sasim~õotmised.

Sisestatud: 26. jaanuar 99: Piret Kuusk

 

KVANTLOOGIKA SEMINAR     05. veebruar 1999

Reedel kell 16.30 TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 405:

MATI TOMBAK. Kvantprogrammeerimise keel QCL.

Sisestatud: 30. jaanuar 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     12. veebruar 1999

Reedel kell 16.30 TY fyyikamajas Tähe 4 aud. 405:

1. Mati Tombak. Kvantprogrammeerimiskeel QCL II.

2. Helger Lipmaa. Mida oli kuulda Chicago seminaril.

Sisestatud: 10. veebruar 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     19. veebruar 1999

Reedel kell 16.30 Tähe 4 aud. 405:

VEIKO PALGE. Kvantloogika realiseerimine Hilberti ruumis (raamatust R.I.G.Hughes. The Structure and Interpretation of Quantum Mechanics (Harvard University Press, 1989)).

Sisestatud: 14. veebruar 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     26. veebruar 1999

Reedel kell 16.30 fyysikamajas Tähe 4 aud. 405:

VEIKO PALGE. Kvantmehaanika loogilise struktuuri realiseerimine Hilberti ruumis II (Hughes'i raamatu järgi)

Sisestatud: 22. veebruar 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     05. märts 1999

Reedel kell 16.30 TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 405:

HANNES LIIVAT. M~õotmisprotsess I (J.M. Jauch, Foundations of Quantum Mechanics, ch. 11)

Sisestatud: 28. veebruar 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     12. märts 1999

Reedel kell 16.30 TY fyysikamajas Tähe 4:

HANNES LIIVAT. Mõõtmisprotsess II (J.M. Jauch, Foundations of Quantum Mechanics, ch. 11).

Sisestatud: 28. veebruar 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     19. märts 1999

Reedel kell 16.30 Tähe 4 aud. 405:

HANNES LIIVAT. M~õotmisprotsess III (J.M. Jauch, Ch. 11).

Sisestatud: 13. märts 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     26. märts 1999

ANTO UNT. M~õotmisprotsess IV (R.I.G. Hughes, The Structure and Interpretation of Quantum Mechanics, Ch. 9; Jauchi poolt esitatud mudeli kriitika).

Sisestatud: 13. märts 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     09. aprill 1999

Reedel kell 16.30 Tähe 4 aud. 405:

PIRET KUUSK. Fyysika ja informatsioon (raamatust J.R.Pierce. Symbols, signals and noise. Hutchinson, 1962, vene k. Mir, Moskva, 1967).

Arutame, kas järgmisena võtta ette Preskilli loengukonspekt (Caltech, 1998) või raamat Busch, Grabowski, Lahti, Operational Quantum Physics (Springer, 1995, teine trykk 1997).

Sisestatud: 5. aprill 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     16. aprill 1999

Reedel kell 16.30 TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 415 (NB! 415 ja mitte 405 nagu enne!)

PIRET KUUSK. Kvantinformatsioon I (J. Preskill, Quantum Information and Computation, Ch. 2. Foundations I: States and Ensembles).

Sisestatud: 13. aprill 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     23. aprill 1999

Reedel kell 16.30 TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 415:

PIRET KUUSK. Kvantinformaatika II (Preskilli konspekti kohaselt: p. 2.2.1 Spin 1/2 ja edasi);

VÕI:

MADIS KÕIV, Ajaoperaatori esitustest kvantmehaanikas.

Sisestatud: 19. aprill 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     30. aprill 1999

Reedel kell 16.30 TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 415:

PIRET KUUSK. Kvantinformatsioon III (Preskill 2.3. The density matrix.)

Algtekst on kättesaadav võrguaadressil

http://www.theory.caltech.edu/~preskill/ph229

Sisestatud: 26. aprill 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     07. mai 1999

Reedel kell 16.30 TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 415:

ANDI HEKTOR. Kvantinformatsioon IV (Preskill 2.5. Ambiguity of the ensemble interpretation).

Sisestatud: 3. mai 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     14. mai 1999

Reedel kell 16.30 TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 415:

ANDI HEKTOR. Kvantkustutamine (Preskill 2.5.4 kuni Ch. 2 lõpuni).

Sisestatud: 10. mai 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     21. mai 1999

Reedel kell 16.30 TY fuusikamajas Tähe 4 aud. 415:

PIRET KUUSK. QM m~õotmisteooria (Preskill, Ch.3. Foundations II: Measurement and Evolution)

Sisestatud: 17. mai 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     28. mai 1999

Reedel kell 16.30 TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 415:

PIRET KUUSK. Mõõtmisteooria II (Preskill 3.1.2 ja edasi).

Sisestatud: 22. mai 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     04. juuni 1999

Reedel kell 16.30 TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 415:

PIRET KUUSK. Mõõtmisteooria III - POVM realiseerimine qubittidel (Preskill 3.1.5 ja edasi).

Sisestatud: 31. mai 99: Piret Kuusk

 

KVANT...SEMINAR     11. juuni 1999

Reedel kell 16.30 TY fyysikamajas Tähe 4 aud. 415:

MADIS KÕIV. Aeg ja energia kvantmehaanikas II.

Sisestatud: 7. juuni 99: Piret Kuusk