Valiku labori juures välja pakutavatest bakalaureuse- ja magistritööde teemadest leiab TÜ FI lõputööde lehelt.