Seminars in the Laboratory of Theoretical Physics (2004-2008)


 

TFL SEMINAR     04. november 2004

Neljapäeval kell 12.00 FI esimese korruse saalis (Riia 142)

SYKSY RÄSÄNEN. The effects of inhomogeneities on the expansion of the Universe.

Muudetud: 22. veebruar 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     20. detsember 2004

Esmaspäeval kell 16.00 FI esimese korruse saalis (Riia 142)

LAUR JÄRV. Dünaamiliste süsteemide meetodid kosmoloogias

Resümee. Dünaamiliste süsteemide käsitlemisel tuntud meetodid on kasulikud kosmoloogias, kui (Friedmanni) võrrandite analüütiline lahendamine liiga keerukaks osutub. Nende abil saab mõista lahendite kvalitatiivseid omadusi ning uurida süsteemi asümptootilisi seisundeid. Konkreetse näitena vaadeldakse seminaris avatud, tasast ja kinnist Friedmann-Robertson-Walkeri universumit homogeense skalaarväljaga, mille potentsiaal on antud kahe eksponentsiaalse liikme summana (L. Järv, T. Mohaupt, F. Saueressig, J. Cosmol. Astropart. Phys. 0408, 016, 2004).

Muudetud: 14. detsember 2004: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     03. jaanuar 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

LAUR JÄRV. Dünaamiliste süsteemide meetodid kosmoloogias II

Resümee. Järg eelmisele ettekandele.

Muudetud: 30. detsember 2004: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     10. jaanuar 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

MARGUS SAAL. Goldberger-Wise mehanism

Resümee. Ettekandes käsitletakse Goldbergeri ja Wise poolt esitatud mehanismi Randall-Sundrumi kosmoloogilise mudeli stabiliseerimiseks ilma parameetrite täppishäälestuseta (W. Goldberger, M. Wise, Phys. Lett. B475: 275-279, 2000).

Muudetud: 30. detsember 2004: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     17. jaanuar 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

MARGUS SAAL. Holograafiline braanigravitatsioon dünaamilise süsteemina

Resümee. Ettekandes võrreldakse skaalar-tensor tüüpi gravitatsiooniteooria ja holograafilise braanigravitatsiooni madala energia efektiivseid võrrandeid. Viimased osutuvad skaalar-tensor tüüpi teooria võrranditeks, millele on lisatud spetsiifiline potentsiaal. Seejärel esitatakse need võrrandid dünaamilise süsteemina ja uuritakse nende püsipunkte.

Muudetud: 13. jaanuar 2005: Margus

 

TFL SEMINAR     24. jaanuar 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

LAUR JÄRV. Universumi entroopiast

Resümee. Kuidas laiendada mustade aukude füüsika kontekstis postuleeritud termodünaamika üldistatud teist seadust Universumile tervikuna? Millega on määratud Universumi entroopia ülempiir?

Sisestatud: 20. jaanuar 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     31. jaanuar 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

LAUR JÄRV. Universumi entroopia ja holograafiline printsiip

Resümee. Holograafilist printsiipi, mille järgi mingis ruumiosas leiduda saav maksimaalne entroopia ja seega fundamentaalsete vabadusastmete arv on piiratud seda ruumiosa ümbritseva pinna pindalaga (1 bit Plancki pindalüühiku kohta), võib pidada seni hüpoteetilise aegruumi ja mateeria ühtse kvantteooria üheks omaduseks. Ettekandes vaatleme, kuidas holograafilise printsiibi konkreetne formulatsioon Raphael Bousso kovariantse entroopia ülempiiri kaudu on rakendatav Universumile (R. Bousso, Rev. Mod. Phys. 74, 825-874, 2002).

Sisestatud: 28. jaanuar 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     07. veebruar 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

HANNES LIIVAT. Spinnefektid elektronõrkades protsessides I

Resümee. Ettekandes vaadeldakse elementaarosakeste spinnide kirjeldamise üldist formalismi elektronõrkades protsessides rõhuasetusega spinn-tihedusmaatriksite meetodil.

Sisestatud: 6. veebruar 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     28. veebruar 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

HANNES LIIVAT. Spinnefektid elektronõrkades protsessides II

Ettekandes vaadeldakse relativistlike spinn-tihedusmaatriksite rakendust elementaarosakeste protsesside arvutustes. Konkreetselt tuleb vaatluse alla protsess e^{+}e^{-} \to Z\gamma.

Sisestatud: 23. veebruar 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     07. märts 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

HANNES LIIVAT. Spinnefektid elektronõrkades protsessides III

Resümee. Ettekandes käsitletakse polariseeritud algosakestega protsessile e^+ e^- \to Z \gamma anomaalsete parandite arvutamist.

Sisestatud: 4. märts 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     21. märts 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

MARGUS SAAL. Friedmanni mudelite võimalikud üldistused

Resümee: Ettekandes esitatakse kosmoloogiliste Friedmanni mudelite klassifikatsioon ja uuritakse nende võimalikke üldistusi kui võrrandid sisaldavad ka "tumedat kiirgust".

Sisestatud: 15. märts 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     28. märts 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

MARGUS SAAL. Friedmanni mudelite võimalikud üldistused II

Resümee. Ettekandes esitatakse kosmoloogiliste Friedmanni mudelite klassifikatsioon ja uuritakse nende võimalikke üldistusi kui võrrandid sisaldavad ka "tumedat kiirgust".

Sisestatud: 25. märts 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     04. aprill 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

MARGUS SAAL. Friedmanni mudelite võimalikud üldistused III

Resümee. Ettekandes esitatakse kosmoloogiliste Friedmanni mudelite klassifikatsioon ja uuritakse nende võimalikke üldistusi kui võrrandid sisaldavad ka "tumedat kiirgust".

Muudetud: 31. märts 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     11. aprill 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

MARGUS SAAL. Friedmanni mudelite võimalikud üldistused IV

Resümee. Ettekandes esitatakse kosmoloogiliste Friedmanni mudelite klassifikatsioon ja uuritakse nende võimalikke üldistusi kui võrrandid sisaldavad ka "tumedat kiirgust".

Sisestatud: 8. aprill 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     18. aprill 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

LAUR JÄRV. Mõtteeksperimentide rollist füüsikas

Resümee. Mõttelised eksperimendid (Gedankenexperiment) on füüsika arengus mitmel korral mänginud tähelepanuväärset osa. Kas ja kuidas on võimalik, et kujutlusvõime, ilma uute empiiriliste andmeteta, võib viia uute teadmisteni? Ettekandes tutvustatakse Ernst Machi, Karl Popperi, Thomas Kuhni jt teadusfilosoofide vastuseid sellele küsimusele.

Sisestatud: 15. aprill 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     02. mai 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

LAUR JÄRV. Muljeid stringikosmoloogia konverentsilt Uppsalas 25.-28. aprillil 2005.

Märksõnad: näiv kiirenev paisumine gravitatsioonilisest tagasimõjust, kosmilised stringid, braanimaailmad, kosmoloogilise singulaarsuse lahendamine ehk Suure Paugu asemel Suur Põrge, S-braanid ja hüpoteetiline dS/CFT duaalsus, stringigaasi kosmoloogia, kompaktifitseerimise moodulite stabiliseerimine ja KKLT stsenaarium, stringiteooria "maastik" ja alternatiivuniversumite statistika.

http://www.nordita.dk/conference/cosmo2005/index.html

Muudetud: 29. aprill 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     09. mai 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

MARGUS SAAL. Friedmanni mudelite võimalikud üldistused V

Resümee. Ettekandes esitatakse kokkuvõte kosmoloogiliste Friedmanni mudelite käitumisest kui võrrandid sisaldavad ka "tumedat kiirgust".

Muudetud: 6. mai 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     16. mai 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

LAUR JÄRV. Inflatsioon, entroopia ja loomulikud algtingimused

Resümee. Asjaolu, et Universumi entroopia oli inflatsioonilise paisumise faasis meeletult madalam kui praegu, on raske ühildada tüüpiliste inflatsiooniliste mudelite n.ö. "loomulike" (juhuslikult valitud) algtingimustega -- madala entroopiaga olek on liiga ebatõenäoline, et olla juhuslik. Ettekandes tutvustatakse Sean M. Carrolli ja Jennifer Cheni spontaanse inflatsiooni ideed, mis üritab kirjeldatud vastuolu lahendada ning ühtlasi anda põhjenduse kosmoloogilise aja noole päritolule (S. Carroll, J. Chen, gr-qc/0505037, hep-th/0410270).

Sisestatud: 15. mai 2005: Laur Järv

 

URMAS IVASK. Kvantmehaanika interpretatsiooniprobleem     23. mai 2005

Ettekande eesmärk on tutvustada erinevaid lähenemisi kvantmehaanika interpretatsiooniproblemaatikale ning arutleda nende lähenemiste filosoofiliste tagamaade üle.

Sisestatud: 20. mai 2005: Piret Kuusk

 

TFL SEMINAR     06. juuni 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

ENN SAAR (TO). Kosmoloogia: mis on vaadeldud ja mis on arvutatud

Muudetud: 30. mai 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     13. juuni 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI esimese korruse saalis (Riia 142 ruum 108)

LAUR JÄRV. Olekuleidja diagnostik tumeda energia jaoks

Resümee. Universumi kiirenevat paisumist põhjustava tumeda energia kirjeldamiseks on välja pakutud suur hulk mudeleid. Nende omavaheliseks eristamiseks ja vaatlusandmetega võrdlemiseks ei piisa alati tavalisest, energiatihedust ja rõhku siduvast olekuvõrrandi parameetrist, sest mudelites, mis lubavad tumeda energia ja tavalise aine vahelist interaktsiooni, mis esitatud skaalar-tensor tüüpi gravitatsiooniteooriana, samuti braanimaailmades, kus tume energia ei pruugi olla mitte mateeria liik vaid geomeetrilise päritoluga, kaotavad energiatihedus ja rõhk oma ühese tähenduse. Ettekandes tutvustatakse nn. olekuleidja diagnostikut (statefinder diagnostic), mis kasutades Universumi mastaabikordaja kõrgemat järku tuletisi võimaldab erinevate mudelite käitumise vahel selgemat vahet teha (U. Alam, V. Sahni, T. D. Saini, A. A. Starobinsky, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 344:1057, 2003).

Sisestatud: 10. juuni 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     17. oktoober 2005

Esmasp"eval kell 14.15 FI auditooriumis 301 (Riia 142)

MARGUS SAAL. Nähtamatu Universumi suvekoolist

Resümee. Seminaris esitatakse lühike ülevaade III Egeuse kosmoloogia suvekoolis "The Invisible Universe: Dark Matter and Dark Energy" (Chios, 26. sept. - 1. okt.) kuuldud ettekannetest ja aruteludest, eelkõige mis puudutab tumeda energia rolli erinevates kosmoloogilistes mudelites.

http://www.physics.ntua.gr/cosmo05/

Sisestatud: 14. oktoober 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     05. detsember 2005

Esmaspäeval kell 16.15 FI auditooriumis 301 (Riia 142)

LAUR JÄRV. Varp-ajamite lahendid üldrelatiivsusteoorias

Resümee. Varp-ajam (warp drive) ehk ruumimuundur on algselt vast eelkõige Star Trekist tuntud ulmetehnoloogia hüperkiireks liikumiseks tähtedevahelises ruumis. Kuid juba kümmekond aastat on vastavaid lahendeid uuritud ka klassikalise üldrelatiivsusteooria raamides. Idee seisneb selles, et kuivõrd liikumisele ruumis seab piirid valguse kiirus, siis hüperkiireks liikumiseks tuleb ruumi koolutada - ruum liikumise teel ees kokku suruda ja taga jälle laiaks paisutada (Alcubierre varp-ajam, Class. Quant. Grav. 11:L73-L77, 1994) või liikumise teelt eest ära külgedele suunata (Natario varp-ajam, Class. Quant. Grav. 19:1157-1166, 2002). Siiski pole varp-ajamite konstrueerimise füüsikaline võimalikkus päriselt selge, kuna ruumi koolutamiseks vajalik mateeria peab olema väga eksootiliste omadustega (suur negatiivne energiatihedus jm). Ettekandes tutvustatakse Alcubierre lahendi näitel varp-ajami üldiseid omadusi ning sellega kaasnevaid probleeme ja küsitavusi.

Sisestatud: 2. detsember 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     12. detsember 2005

Esmaspäeval kell 14.15 FI auditooriumis 301 (Riia 142)

MARGUS SAAL. Stringidest kosmoloogiani

Resümee. Muljeid ja märkmeid konverentsilt "From Strings to Cosmic Web: The Search for the Origin of our Universe", Groningen, 30. november - 2. detsember 2005.

http://www.groncosmo.fmns.rug.nl/

Sisestatud: 10. detsember 2005: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     16. jaanuar 2006

Esmaspäeval kell 14.15 FI auditooriumis 301 (Riia 142)

LAUR JÄRV. Teoreetilise füüsika talvekool Jerusalemmas

Resümee. Muljeid ja märkmeid 23. teoreetilise füüsika talvekoolist Jerusalemmas. Põhiteemad: mustade aukude entroopiafunktsioon kõrgemat järku tuletisliikmetega gravitatsiooniteooriates (A. Sen), supergravitatsiooni varjatud sümmeetriad ja kosmoloogiline "piljard" Suure Paugu singulaarsuse lähedal (T. Damour), Berkovitsi kovariantne formalism superstringiteoorias (N. Nekrasov).

http://www.as.huji.ac.il/schools/phys23/

Sisestatud: 13. jaanuar 2006: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     30. jaanuar 2006

Esmaspäeval kell 14.15 FI auditooriumis 301 (Riia 142)

HANNES LIIVAT. Z-bosoni spinni orientatsioon ristpolariseeritud elektroni ja positroni põrkel

Resümee. Ettekandes vaadeldakse protsessis e^+ e^- \to Z\gamma tekkiva Z-bosoni spinni orientatsiooni ristpolariseeritud elektroni ja positroni põrkel, arvestades anomaalsete ZZ\gamma ja Z\gamma\gamma seostega.

Sisestatud: 27. jaanuar 2006: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     05. aprill 2006

Kolmapäeval kell 14.15 FI auditooriumis 301 (Riia 142)

MARGUS SAAL. Varajase Universumi nukleosüntees

Resümee. Varjane Universum toimis omamoodi tuumareaktorina, seal sünteesiti esimesed kerged elemendid (D, 3He, 4He, 7Li). Ettekandes käsitletakse põhilisi füüsikalisi protsesse, mis määravad Universumi esmase keemilise koostise, ja tutvutakse Universumi teiste parameetritega, mis seda esialgset koostist mõjutavad. Lõpuks võrreldakse teoreetiliselt ennustatud tulemusi vaatlustest määratutega.

Sisestatud: 3. aprill 2006: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     20. veebruar 2007

Teisipäeval kell 16.15 FI ruumis 517 (Riia 142)

MARGUS SAAL. Skaalar-tensor kosmoloogiad

Resümee. Ettekande teemaks on modifitseeritud gravitatsiooniteooriad, rõhuasetusega skaalar-tensor tüüpi teooriale. Vaatleme konkreetset näidet, mis on saadud Randalli-Sundrumi 5-dimensionaalse mudeli gradientarendusena. Samuti peatume põgusalt üldistatud gravitatsiooniteooriate nn f(R) teooriate ja skaalar-tensor teooriate ekvivalentsusel.

Muudetud: 16. veebruar 2007: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     23. veebruar 2007

Reedel kell 12.15 FI ruumis 301 (Riia 142)

LAUR JÄRV. Kosmoloogilised mudelid stringiteooriast

Resümee. Universumi kiireneva paisumise epohhe -- hüperkiire inflatsioon alguses ning aeglasem kiirendus praegu -- seletatakse tavaliselt ad hoc viisil postuleeritud skalaarvälja ja kosmoloogilise konstandi abil. Soovides tuletada neid fundamentaalsemalt aluselt võime pöörduda stringiteooria poole ning konstrueerida kosmoloogilisi mudeleid kasutades varjatud dimensioonide geomeetriat ja topoloogiat, braane ja stringidele spetsiifilisi efekte. Ettekandes peatume nn stringigaasi, braaniinflatsiooni ja voogudega kompaktifitseerimise (flux compactification) kosmoloogial.

Muudetud: 22. veebruar 2007: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     29. märts 2007

Neljapäeval kell 10.15 FI auditooriumis 301 (Riia 142)

NIKO JOKELA. Thermodynamic interpretation of time: a string example

Abstract: We consider the famous question whether the experience of "time" could be viewed as an emergent concept. We present a string theoretic example, where time evolution is mapped to a sequence of points of thermodynamic equilibrium of a simple statistical mechanical system, namely Dyson gas, with the arrow of time emerging from increasing relative Shannon entropy.

Sisestatud: 26. märts 2007: Laur Järv

 

Ebaosakeste päev     23. oktoober 2008

Neljapäeval kell 12.15 FI ruumis 517 (Riia 142, Tartu)

KRISTJAN KANNIKE, ANDI HEKTOR, YUJI KAJIYAMA (KBFI)

Unparticle Physics

Abstract. Unparticle is an interesting mathematical and phenomenological construction in particle physics recently brought on the stage by Howard Georgi (Phys. Rev. Lett. 98: 221601, 2007).

The seminar gives an introduction to the topic according to the following plan:

(1) General framework of unparticle (by Kristjan Kannike),

(2) Unparticle in cosmology and astrophysics (by Andi Hektor),

(3) Collider phenomenology of unparticle (by Yuji Kajiyama), and

(4) Muon g-2 and lepton flavor violating tau decay in unparticle physics (by Yuji Kajiyama).

The talks are partly based on the publication of the presenters (Phys. Rev. D78: 053008, 2008; http://arxiv.org/abs/0802.4015 ).

The seminar will be concluded by an open discussion in the topic.

Muudetud: 21. oktoober 2008: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     27. november 2008

Neljapäeval kell 14:30 TÜ FI auditooriumis 301 (Riia 142)

LAUR JÄRV. Dünaamiliste süsteemide meetodi kiirkursus

Resümee. Dünaamiliste süsteemide meetod võimaldab diferentsiaalvõrrandi lahendite käitumist kvalitatiivselt uurida ilma võrrandit analüütiliselt lahendamata. Seminaris esitatakse kokkuvõtlikult selle meetodi rakendamiseks vajalikud põhiteadmised.

Muudetud: 26. november 2008: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     04. detsember 2008

Neljapäeval kell 14:30 TÜ FI auditooriumis 301 (Riia 142)

LAUR JÄRV. Friedmanni kosmoloogia kui dünaamiline süsteem

Resümee. Ettekandes antakse kiire ülevaade homogeense ja isotroopse (Friedmanni-Lemaitre-Robertsoni-Walkeri) universumi kosmoloogilisest mudelist ning näidatakse kuidas dünaamiliste süsteemide meetod võimaldab selle lahendeid kirjeldada erinevat tüüpi mateeriate korral (barotroopne vedelik, kosmoloogiline konstant, skalaarväli).

Sisestatud: 3. detsember 2008: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     11. detsember 2008

Neljapäeval kell 14:30 TÜ FI auditooriumis 301 (Riia 142)

LAUR JÄRV. Friedmanni kosmoloogia kui dünaamiline süsteem II

Resümee. Ettekandes jätkatakse homogeense ja isotroopse Friedmanni-Lemaitre-Robertsoni-Walkeri) universumi kosmoloogilise mudeli uurimist dünaamilise süsteemina. Tutvustatakse matemaatilist võtet kuidas lõpmatu (faasi)tasandi saab projekteerida lõplikule Poincare sfäärile. Vaadeldakse juhtu, kus universumit täitvaks mateeriaks on mitmest erinevast komponendist koosnev barotroopne vedelik -- süsteem, mille jaoks pole analüütilist üldlahendit seni õnnestunud kirja panna. Kahel eelmisel seminaril räägitu kohta on saadaval kokkuvõtlik kirjalik konspekt.

Sisestatud: 10. detsember 2008: Laur Järv

 

TFL SEMINAR     18. detsember 2008

Neljapäeval kell 14:30 TÜ FI auditooriumis 301 (Riia 142)

LAUR JÄRV. Friedmanni kosmoloogia kui dünaamiline süsteem III

Resümee. Ettekandes jätkatakse homogeense ja isotroopse (Friedmanni-Lemaitre-Robertsoni-Walkeri) universumi kosmoloogilise mudeli uurimist dünaamilise süsteemina. Vaadeldakse juhte, kus üheks universumit täitva mateeria komponendiks on skalaarväli.

Sisestatud: 17. detsember 2008: Laur Järv