Populaarteaduslikud kirjutised

 • Piret Kuusk, Mustad augud, toimetatult ja illustreeritult ilmunud kogumikus"Universum", 1997 [PDF]
 • Piret Kuusk, Aeg ja ruum kaasaegsetes füüsikateooriates, toimetatult ja illustreeritult ilmunud kogumikus "Universumi mikromaailm", 2003 [PDF]
 • Piret Kuusk, Algosakesed ja gravitatsioon, toimetatult ja illustreeritult ilmunud kogumikus "Universumi mikromaailm", 2003 [PDF]
 • Piret Kuusk, Stringiteooria ja stringid, toimetatult ja illustreeritult ilmunud kogumikus "Universumi mikromaailm", 2003 [PDF]
 • Jüri Örd, Uued vaated mikromaailmale, toimetatult ja illustreeritult ilmunud kogumikus "Universumi mikromaailm", 2003 [PDF]
 • Jaak Lõhmus, Mis on elementaarosake?, Horisont 3/1998
 • Ilmar Ots, Elementaarosakesed ja jõud nende vahel, Horisont 3/1998
 • Margus Saal, Kiirenditega mikromaailma avastama, Horisont 3/1998
 • Laur Järv, Suveüliõpilasena CERNis ehk pilk osakestefüüsika köögipoolele, toimetatult ja lühendatult ilmunud ajakirjas Horisont 3/1998
Esinemised
 • Margus Saal, Kuuma universumi singulaarsusest braanimaailma kontseptsioonini, Von Krahli Akadeemias ja Raadio Ööülikoolis, 13. sept. 2003 [MP3 ja RAM]
 • Kaupo Palo, Kosmiline maastik, Raadio Ööülikoolis, 13. okt. 2007 [MP3 ja RAM]

 

Eestikeelse kirjanduse valikbibliograafia

Raamatud
 • Lodge O., Energia. Loodusteadusliku maailmakäsitluse alused (Elav Teadus 10). EKS Kirjastus, Trt. 1932.
 • Bragg W., Aine saladused. Uusi avastusi aatomite ja molekulide maailmas (Elav Teadus 32). EKS Kirjastus, Tartu 1934 (tlk. E. Kilkson).
 • Borel E., Ruum ja aeg. K./Ü. "Loodus", Trt. 1935 (tlk. H. Perlitz).
 • Ždanov G.B., Kiired maailmaruumist. ERK, Tln. 1956 (tlk. I. Kuusik).
 • Õiglane H., Vestlus relatiivsusteooriast. ERK, Tln. 1958; Valgus, Tln. 1965, 1973.
 • Keres H., Aeg ja ruum. ERK, Tln. 1959.
 • Valt L., Mis on kvantmehaanika. ERK, Tln. 1960.
 • Einstein A., Infeld L., Füüsika evolutsioon. Ideede arenemine algmõistetest kuni relatiivsusteooriani ja kvantide teooriani (Teaduse teedelt). ERK, Tln. 1962 (tlk. H. Õiglane).
 • Peierls R., Looduse seadused (Teaduse teedelt). ERK, Tln. 1962 (tlk. A. Laisaar).
 • Õiglane H., Mikromaailma sügavusse (Teaduse teedelt). ERK, Tln. 1963.
 • Antrušin A., Ammendamatu aatom (Teaduse teedelt). ERK, Tln. 1963 (tlk. L. Nei).
 • Gardner M., Relatiivsusteooria miljonitele. Valgus, Tln. 1968 (tlk. E.-R. Tammet).
 • Danin D., Kummalise maailma paratamatus. Valgus, Tln. 1968 (tlk. M. Liidja).
 • Weisskopf V., Teadmine ja teadmishimu. Looduse kajastumine inimteadvuses. Valgus, Tln. 1970 (tlk. H.Käämbre).
 • Gardner M., Parem-vasak maailm. Valgus, Tln. 1972 (tlk. J. Lõhmus)
 • Kopõlov G., Kinemaatikast. Valgus, Tln. 1973 (tlk. J. Lõhmus).
 • Silde O., Relatiivsusteooria põhiküsimusi geomeetria valguses. Valgus, Tln. 1974.
 • Abramov A., Mõõtmatu mõõtmine. Valgus, Tln. 1975 (tlk. L. Pakkas).
 • Tolansky S., Revolutsioon optikas (Mosaiik 10), Valgus, Tln. 1975 (tlk. R. Tammelo).
 • Minnaert M., Valgus ja värv looduses (Mosaiik 17), Valgus, Tln. 1976 (tlk. H. Koppel).
 • Muhhin K., Huvitav tuumafüüsika. Valgus, Tln. 1976 (tlk. H. Heinoja).
 • Gladkov K., Aatomi ABC. Valgus, Tln. 1977 (tlk. R. Toming).
 • Käämbre H., Laseriraamat. Valgus, Tln. 1978.
 • Kard P., Relatiivsusteooria peajooned. Valgus, Tln. 1980.
 • Lõhmus J., Palgi L., Osakestest osakestes. Kaasaegsetest ettekujutustest mateeria struktuuri kohta (Mosaiik 40).Valgus, Tln. 1985. (raamatukogus)
 • Weinberg S., Esimesed kolm minutit. Valgus, Tln. 1988 (tlk. L. Palgi).
 • Zeldovitš J., Minu Universum. Valgus, Tln. 1990 (tlk. J. Lõhmus, L. Palgi).
 • Hawking S., Aja lühilugu. Ajakiri Akadeemia 1992, N 12; 1993, N 1-4 (tlk. E.-R. Soovik).
 • March R.H., Füüsika võlu. Ilmamaa, Trt. 2000 (tlk. H. Käämbre).
 • Gribbin M. ja J., Aeg ja Universum. Koolibri, Tln. 2000 (tlk. M. Kuurme).
 • Hawking S., Universum pähklikoores. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tln. 2002 (tlk. H. Käämbre). (raamatukogus)
 • Universumi mikromaailm, koost.-toim. J. Lõhmus, R. Veskimäe, OÜ REVES Grupp, Tln. 2003.(raamatukogus)
 • Einasto J., Tumeda aine lugu. Ilmamaa, Trt. 2006.
 • Keres H., Ruum ja aeg. Ilmamaa, Trt. 2009 (tlk. P. Kuusk).
 • Hawking S., Universumi suurejooneline ehitus. Tea, Tln. 2013 (tlk. E.-R. Tammet).

Artiklid Eesti Füüsika Seltsi aastaraamatutes

 • Palgi L., Uibo H., 60 aastat neutriinofüüsikat. EFS aastaraamat 1989/90, 59-69.
 • Lõhmus J., Sorgsepp L., Mitteassotsiatiivsus fundamentaalprintsiibina. EFS aastaraamat 1991, 47-57.
 • Kuusk P., Kas gravitatsioonivälja kvantiseerimine on võimalik? EFS aastaraamat 1991, 58-71.
 • Lõhmus J., Sorgsepp L., Assotsiaatorkvantimisest. EFS aastaraamat 1992, 70-76.
 • Ots I., Palgi L.,. Kas Eestis on elementaarosakeste füüsikal väärtust? EFS aastaraamat 1992, 82-90.
 • Kuusk P., Hawkingi kiirgus ja mustade aukude kvantmehaanika. EFS aastaraamat 1992, 109-117.
 • Lõhmus J., Sorgsepp L., Mikrofüüsika infoaspekt. EFS aastaraamat 1993, 67-76.
 • Helde P., Kuusk P., Kvantmehaanika ja klassikaline determinism. EFS aastaraamat 1995, 107-129.
 • Kaasik H., Palgi L., Nobeli preemia neutriino ja tauoni avastajale. EFS aastaraamat 1996, 24-27.
 • Lõhmus J., Sorgsepp L., Mateeria laengulis-algebralisest struktuurist. EFS aastaraamat 1996, 28-41.
 • Kuusk P., Raskusjõud tänapäeva füüsikas. EFS aastaraamat 1996, 145-150.
 • Örd J., Stringiteooriate unifikatsioon. EFS aastaraamat 1996,
 • Kaasik H., Palgi L., Neutrino`98 järgselt neutriino massidest ja segunemistest. EFS aastaraamat 1998, 77-88.
 • Kuusk P., Kõiv M., Kvantmaailma ehitus. EFS aastaraamat 1998, 126-146.
 • Kuusk P., Kõiv M., Aja operaator kvantmehaanikas — mis see on, kui ta on? EFS aastaraamat 1999, 58-78.
 • Ots I., Veideraine. EFS aastaraamat 1999, 80-87.
 • Saal M., Stringikosmoloogia. EFS aastaraamat 1999, 88-98.
 • Ots I., Kolmas Nobeli füüsikapreemia elektronõrga vastastikmõju uurijatele. EFS aastaraamat 2000, 23-37.
 • Ots I., Rein Saar, Rein-Karl Loide. Kõrgemad spinnid ja güromagnetiline suhe. EFS aastaraamat 2000, 51-60.
 • Kõiv M., Aeg ja nool. EFS aastaraamat 2001, 6-42.
 • Järv L., Bogdanovite afäär. EFS aastaraamat 2002, 21-24.
 • Palgi L., Aasta Nobeli füüsikapreemiad. EFS aastaraamat 2003, 31-36.
 • Ots I., Liivat H., Asümptootiline vabadus kvantkromodünaamikas. EFS aastaraamat 2004, 46-58.
 • Vesman E., Paal E., Jaak Lõhmus. EFS aastaraamat 2006, 19-20.
 • Vesman E., Jaak Lõhmuse bibliograafia. EFS aastaraamat 2006, 21-32.
 • Ots, I., Relatiivne ja invariantne mass relatiivsusteoorias. EFS aastaraamat 2007, 5-38.
 • Lõhmus, J., Harry Õiglase teadustegevusest ja raamatutest. EFS aastaraamat 2007, 39-44.
 • Vesman, E., Harry Õiglase bibliograafia. EFS aastaraamat 2007, 45-60.
 • Ots, I., Liivat, H., Elementaarosakeste standardmudeli ehitajad. EFS aastaraamat 2008, 6-47.
 • Groote S., Universum katseklaasis ehk mida kaootilised stringid meile reedavad. EFS aastaraamat 2010, 71-80.

Artiklid ajakirjas Akadeemia

 • Keres H., Relatiivsusteooria põhiprintsiipe. Akadeemia 5/1989.
 • Rebane K., Energia, entroopia, elukeskkond: Miks on keskkonna kaitse ka objektiivselt raske. Akadeemia 3/1990.
 • Kalda J., Antroopsest printsiibist. Akadeemia 8/1990.
 • Tammet T., Radikaalne skeptitsism kui antroopsusprintsiip mikrokosmoses. Akadeemia 8/1990.
 • Silberberg R., Kosmiline kiirgus ja aatomituumade füüsika. Akadeemia 8/1991.
 • Kogerman P., Tehnika ja kultuur. Akadeemia 12/1991.
 • Leslie J., Väited ja antroopsusprintsiip. Akadeemia 9/1992.
 • Hawking S., Aja lühilugu. Akadeemia 12/1992-4/1993.
 • Planck M., Usk ja loodusteadus: 1937. a mais Baltikumis peetud loeng. Akadeemia 1/1993.
 • Michelson A., Morley E., Maa ja valgust kandva eetri suhtelisest liikumisest. Akadeemia 4/1993.
 • Jaffe B., Suurim kõikidest begatiivsetest tulemustest. Akadeemia 4/1993.
 • Silk J., Szalay A, Zeldovitš J., Universumi suuremastaabiline struktuur. Akadeemia 7/1993.
 • Jaaniste J., Ülesanne kolmest ringjoonest: Näide Jakov Zeldovitši mõtlemisviisist. Akadeemia 7/1993.
 • Madisson O., Tehnika olemus ja ülesanne. Akadeemia 7/1993.
 • Stewart I., Kas Jumal mängib täringuid. Akadeemia 6/1996.
 • Soonpää H., Kvantmehaanika sajandaks sünnipäevaks. Akadeemia 1/2001.
 • Veismann U., Maaväliste tsivilisatsioonide otsinguil. Akadeemia 4/2001.
 • Sild O., Piir I., Käämbre H., Kvantmehaanika 100. Akadeemia 5/2001.
 • Primas H., Kas keemiat saab taandada füüsikale?. Akadeemia 9/2002.
 • Linde A., Isepaljunev inflatsiooniline universum. Akadeemia 11/2003.
 • Tegmark M., Paralleelsed universumid. Akadeemia 10/2004.
 • Lumiste Ü., Aegruumi geomeetriast ja selle ajaloost. Akadeemia 5/2005.
 • Wilczek F., Maailma arvulisest retseptist. Akadeemia 5/2005.
 • Erirelatiivsusteooria erinumber. Akadeemia 7/2005.
 • Weinberg S., Kas teadus suudab kõike/midagi seletada. Akadeemia 8/2005.
 • Lõhmus J., Matemaatika suurprobleemidest. Akadeemia 8/2005.
 • Turing A., Arvutusmasinad ja intellekt. Akadeemia 12/2005.
 • Schrödinger E., Kas loodusteadus sõltub keskkonnast?. Akadeemia 1/2006.
 • Doppler C., Kaksiktähtede ja mõningate teiste taevakehade värvilisest valgusest. Katse püstitada üldteooriat, mis sisaldaks ühe osana Bradley alternatsiooniteoreemi. Akadeemia 1/2006.
 • Gödel K., Märkus seose kohta relatiivsusteooria ja idealistliku filosoofia vahel. Akadeemia 4/2006.
 • Chaitlin G., Vastuolude sajand matemaatika alustes. Akadeemia 5/2006.
 • Poincaré H., Viimased mõtted. Akadeemia 8/2006-2/2007.
 • Wigner E., Matemaatika mõistetamatust tõhususest loodusteadustes. Akadeemia 7/2007.
 • Hamming R., Matemaatika mõistetamatust tõhususest . Akadeemia 7/2007.
 • Raskin J., Vastus Eugene Wigneri artiklile ja Richard Hammingi esseele. Akadeemia 7/2007.
 • Soomere T., Solitonide kohtumine - õrn embus või vihane võitlus?. Akadeemia 10/2008.
 • Gowers T., Aru J., Korjus K., Matemaatilise uurimistöö põhijooned. Akadeemia 2/2011-3/2011.
 • Saar K.-L., Milleks meile Higgsi boson?. Akadeemia 11/2012.

Artiklid ajakirjas Horisont

 • Kuusk P., Mis on string?. Horisont 10/1989.
 • Universumi erinumber. Horisont 7/1995.
 • Lõhmus, J., Ots I., Antiaine esimesed aatomid. Horisont 5/1996.
 • Lõhmus J., Miks maailm meie ümber ära ei põle?. Horisont 4/1996.
 • Mikromaailma erinumber. Horisont 3/1998.
 • Lõhmus J., Nukliididemerel seilajad stabiilsuse rannas. Horisont 2/2001.
 • Kuusk P., Kihlveod mustade ja valgete aukude ümber. Horisont 5/2004.
 • Lõhmus J., Universumi-eosed laboris. Horisont 6/2004.
 • Kannike K., Kosmiline kameeleon. Horisont 6/2007.
 • Kuusk P., Kas tasub uskuda kvant-multiversumit ehk rahva keeli paralleelseid universumeid?. Horisont 6/2007.
 • Hektor A., Kannike K., Suur jaht Higgsi bosonile. Horisont 3/2007.
 • Ots I., Liivat H., Standardmudeli ehitusmeistrid. Horisont 6/2008.
 • Kannike K., Boltzmanni ajude tagasitulek. Horisont 6/2008.
 • Leedjärv L., Universumi energiapommid. Horisont 2/2009.
 • Hektor A., Tants tumeaine ümber. Horisont 2/2009.
 • Kuusk P., Mustad augud matemaatikas ja kosmilises tegelikkuses. Horisont 3/2009.
 • Tempel E., Nobelleeritud supernoovad ja tumeenergia. Horisont 6/2011.

Artiklid muudes väljaannetes

 • Lõhmus J., Sorgsepp L., Sammuke kõiksuse teooria poole. Tähetorni kalender 1989, Tallinn "Valgus" 1988, lk 54-89.

 

Ingliskeelse kirjanduse valikbibliograafia

(Tunnustatud füüsikute kirjutatud raamatud, saadaval Tartu Ülikooli raamatukogus)
 • Thorne K., Black holes and time warps : Einstein's outrageous legacy, Norton, 1994. (raamatukogus)
 • Hawking S., Penrose R., The nature of space and time, Princeton University Press, 1996. (raamatukogus)
 • Guth A., The inflationary universe : the quest for a new theory of cosmic origins, Addison-Wesley, 1997. (raamatukogus)
 • Penrose R., The large, the small and the human mind, Cambridge University Press, 2000. (raamatukogus)
 • Greene B., The elegant universe : superstrings, hidden dimensions, and the quest for the ultimate theory, Vintage, 2005. (raamatukogus)
 • Krauss L. M., Hiding in the mirror : the mysterious allure of extra dimensions, from Plato to string theory and beyond, Viking, 2005. (raamatukogus)
 • Penrose R., The road to reality : a complete guide to the laws of the universe, Knopf, 2005. (raamatukogus)
 • Kaku M., Parallel worlds : a journey through creation, higher dimensions, and the future of the cosmos, Anchor Books, 2005. (raamatukogus)
 • Randall L., Warped passages : unravelling the universe's hidden dimensions, Penguin Books, 2006. (raamatukogus)
 • Susskond L., The cosmic landscape : string theory and the illusion of intelligent design, Back Bay Books, 2006. (raamatukogus)
 • Vilenkin A., Many worlds in one : the search for other universes, Hill and Wang, 2006. (raamatukogus)
 • Silk J., The infinite cosmos : questions from the frontiers of cosmology, Oxford University Press, 2006. (raamatukogus)
 • Close F., The new cosmic onion : quarks and the nature of the universe, Taylor & Francis, 2007. (raamatukogus)
 • Barrow J., New theories of everything : the quest for ultimate explanation, Oxford University Press, 2008. (raamatukogus)
 • Susskind L., The black hole war : my battle with Stephen Hawking to make the world safe for quantum mechanics, Little, Brown, 2009. (raamatukogus)
 • Kaku M., Physics of the impossible : a scientific exploration of the world of phasers, force fields, teleportation, and time travel, Anchor Books, 2009. (raamatukogus)
 • Carroll S., From eternity to here : the quest for the ultimate theory of time, Plume, 2010. (raamatukogus)
 • Hawking S., The grand design, Bantam Press, 2010. (raamatukogus)