Jaak Lõhmus, dr (füüsika-matemaatika)
1937-2006

 

Publikatsioonid
Uurimisteemad
Kõrgete energiate füüsika: mitteassotsiatiivsed algebrad ja nende rakendused
Loengukursused
Sissejuhatus rühmateooriasse (ÕIS kood FKTF.04.046) sügis 1994
Elementaarosakesed - spekter, sümmeetria, struktuur (ÕIS kood FKTF.04.004) sügis 1995
Topoloogia meetodid füüsikas (ÕIS kood FKTF.04.028) sügis 1999
Pidevad rühmad (ÕIS kood FKTF.04.020) sügis 2000
Üliõpilaste juhendamine
Raivo Rebane (B.Sc. 1996)
Viited
In Memoriam Jaak Lõhmus, Universitas Tartuensis 02.03.2006