Piret Kuusk, dr (füüsika-matemaatika)

Labori juhataja
Vanemteadur

Teoreetilise füüsika labor
Füüsika Instituut
Riia 142
EE-51014 Tartu

Telefon: +372 737 4621
Faks: +372 738 3033
E-post: piret@fi.tartu.ee

 

Publikatsioonid
Uurimisteemad
Supersümmeetria, stringikosmoloogia, kvantgravitatsioon, füüsikafilosoofia
Loengukursused
Kvantgravitatsiooni valikküsimusi (ÕIS kood FKTF.04.027) kevad 1996
Kvantväljateooria seminar (ÕIS kood FKTF.04.030) sügis 1996 - kevad 1998
Füüsikafilosoofia (ÕIS kood FLFI.03.043) sügis 2003
Aja ja ruumi filosoofia (ÕIS kood FLFI.03.003) kevad 2003, sügis 2004, sügis 2005, sügis 2006
Loodusteaduse filosoofilised alused (ÕIS kood FLFI.03.002) kevad 2004, kevad 2005, kevad 2006, sügis 2006
Valitud peatükke gravitatsiooniteooriast (ÕIS kood FKTF.00.006) kevad 2008, kevad 2010, kevad 2012
Üliõpilaste juhendamine (alates 1990)
Jüri Örd (B.Sc. 1992, M.Sc. 1993, Ph.D. 1998)
Paavo Helde (B.Sc. 1992, M.Sc. 1994)
Laur Järv (B.Sc. 1996, M.Sc.1998)
Margus Saal (B.Sc. 1996, M.Sc. 1999, Ph.D. 2004)
Ave Mets (M.A. 2007)
Nelli Jung (M.A. 2009)
Henrik Sova (B.A. 2007, M.A. 2009)